Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH KÝ HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC HUẾ

Mã quy trình QT_021_KHCN
Đơn vị quản lý Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:42
Các biểu mẫu
QT_021_KHCN_BM01. Mẫu 11 Hợp đồng thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học Huế
https://hueuni.edu.vn/portal/vi/index.php/News/mot-so-bieu-mau-khoa-hoc-cong-nghe-pho-bien.html
Nội dung quy trình

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình:

Quyết định số 1519/QĐ-ĐHH ngày 29/12/2017 về việc ban hành Quy định về Quản lý đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Huế và Quyết định số 389/QĐ-ĐHH ngày 02/4/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Quản lý đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Huế 

Quy trình này thực hiện theoĐiều 15b và Điều 16 Chương II.

1. Người phụ trách:  Trần Phương Nhi      ĐT: 0906528687                  Email: tranphuongnhi@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại  Phòng KH, HTQT&TTTV

3. Thời gian trả hồ sơ: Dựa theo thông báo của ĐHH

4. Địa điểm trả hồ sơ: Phòng KH, HTQT&TTTV            

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiện

Thời gian

(ngày làm việc)

Biểu mẫu hướng dẫn
1. Đại học Huế thành lập Tổ Thẩm địnhBan KHCN&QHQT Rà soát, thẩm định nội dung nghiên cứu, sản phẩm và kinh phí của đề tàiTheo lịch của ĐHH 
2. Đại học Huế thông báo kết luận của Tổ thẩm địnhvà phê duyệt danh mục và thuyết minhBan KHCN&QHQT

- Phòng KH,HTQT&TTTV

- Chủ nhiệm đề tài

- Các chủ nhiệm đề tài hoàn thiện bản thuyết minh theo yêu cầu của Tổ thẩm định (nếu có) trên trang Quản lý đề tài khoa học tại địa chỉ

http://qlkh.hueuni.edu.vn, in ra bản thuyết minh (04 bản), ký tên và nộp lại cho ĐHH

- Giám đốc Đại học Huế phê duyệt danh mục và thuyết minh đề tài

Theo lịch của ĐHH

(15 ngày)

Trang Quản lý đề tài khoa học tại địa chỉ http://qlkh.hueuni.edu.vn
3. Chuẩn bị hợp đồngPhòng KH,HTQT&TTTV- Chủ nhiệm đề tài

-Phòng KH,HTQT&TTTVnhận Quyết định phân bổ kinh phí thực hiện đề tài KH&CN từ Đại học Huế.

- Dựa vào số tiền phân bổ cụ thể hàng năm của ĐHH và Quyết định phê duyệt danh mục từng năm để chuẩn bị hợp đồng (8 bản)

Lịch ĐHH

QT_021_KHCN_BM01

 

4. Ký hợp đồngPhòng KH,HTQT&TTTV và chủ nhiệm đề tài

- Phòng TCHC&CSVC

 

- Chủ nhiệm đề tài kiểm tra nội dung hợp đồng đã được Phòng KH,HTQT&TTTV chuẩn bị

- Chủ nhiệm đề tài ký hợp đồng

- Phòng KH,HTQT&TTTV trình ban giám hiệu ký hợp đồng

- PhòngTCHC&CSVC đóng dấu, lấy số hợp đồng, vào sổ, lưu hợp đồng (01 bản)

- Phòng KH,HTQT&TTTV lưu hợp đồng (02 bản)

- Trả hợp đồng đã đóng dấu cho chủ nhiệm đề tài (06 bản)

10 ngày 
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01