Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DỰ ÁN SXTN VÀ TMH CẤP TRƯỜNG

Mã quy trình QT_034_KHCN
Đơn vị quản lý Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:42
Các biểu mẫu
QT_034_KHCN_BM01. Mẫu 08-SXTNTM- Báo cáo tiến độ dự án
QT_034_KHCN_BM02. Mẫu 09-SXTNTM- Biên bản kiểm tra tiến độ
QT_034_KHCN_BM03. Mẫu 10-SXTNTM- Đơn xin gia hạn, điều chỉnh nội dung dự án
Quyết định số 115/QĐ-ĐHNL ngày 24 tháng 02 năm 2021 về việc ban hành Quy định quản lý dự án sản xuất thử nghiệm và thương mại hoá cấp trường của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Nội dung quy trình

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình:

Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính;

Quyết định số 20/QĐ-HĐĐH ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế;

Quyết định số 115/QĐ-ĐHNL ngày 24 tháng 02 năm 2021  về việc ban hành Quy định quản lý dự án sản xuất thử nghiệm và thương mại hoá cấp trường của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

1. Người phụ trách:  Trần Phương Nhi      ĐT: 0906528687      Email: tranphuongnhi@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: thứ 2 đến thứ 6 tạiPhòng KH, HTQT&TTTV

3. Thời gian trả hồ sơ: 05 ngày làm việc

4. Địa điểm trả hồ sơ:Phòng KH, HTQT&TTTV

Quy trình thực hiện
Các bước

Đơn vị/Cá nhân

thực hiện

Đơn vị/Cá nhân thực hiện 

phối hợp

Nội dung thực hiện

Thời gian

(ngày làm việc)

Biểu mẫu hướng dẫn
1. Nộp báo cáo tình hình thực hiện đề tàiChủ nhiệm DAPhòng KH,HTQT&TTTV, các đơn vị liên quanChủ nhiệm DA báo cáo tình hình thực hiện đề tài QT_034_KHCN_BM01  
2. Kiểm tra tiến độPhòng KH,HTQT&TTTVCác đơn vị liên quan, Chủ nhiệm DA

1. Phòng KH,HTQT&TTTV thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các DA

2. Phòng KH,HTQT&TTTV trả kết quả kiểm tra thực hiện DA bằng văn bản cho chủ nhiệm(Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài) 

Tháng 9 hàng nămQT_034_KHCN_BM02
3. Điều chỉnh nội dung, chủ nhiệm, sản phẩm DAChủ nhiệm DA, Các đơn vịPhòng KH,HTQT&TTTV

Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi các nội dung khác với thuyết minh được phê duyệt, chủ nhiệm DA đề xuất thay đổi. Dự án chỉ được  thay đổi/ điều chỉnh trong thời gian nửa đầu thực hiện dự án (tính từ thời điểm ký hợp đồng) 

1. Đề xuất thay đổi phải được Hội đồng thông qua và ký xác nhận

2. Chủ nhiệm nộp phiếu điều chỉnh lên phòng KH,HTQT&TTTV (03 bản).

3. Phòng KH,HTQT&TTTV kiểm tra, trình ký

4. Phòng KH,HTQT&TTTV trả phiếu điều chỉnh (02 bản) đã được phê duyệt để chủ nhiệm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Tuỳ vào tình hình thực hiện dự ánQT_034_KHCN_BM03
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01