Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH NGHIỆM THU, THANH LÝ, CÔNG NHẬN DỰ ÁN SXTN VÀ TMH CẤP TRƯỜNG

Mã quy trình QT_035_KHCN
Đơn vị quản lý Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:42
Các biểu mẫu
QT_035_KHCN_BM01. Mẫu 11-SXTNTM-Mẫu báo cáo tổng kết kết quả dự án để nghiệm thu;
QT_035_KHCN_BM02. Mẫu 12-SXTNTM- Biên bản nghiệm thu cơ sở dự án; Mẫu 13-SXTNTM-Phiếu đánh giá nghiệm thu cơ sở dự án;
QT_035_KHCN_BM03. Mẫu 13-SXTNTM-Phiếu nhận xét phản biện
QT_035_KHCN_BM04. Mẫu 16-SXTNTM-Biên bản nghiệm thu thanh lý dự án
Nội dung quy trình

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình:

Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính;

Quyết định số 20/QĐ-HĐĐH ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế;

Quyết định số 115/QĐ-ĐHNL ngày 24 tháng 02 năm 2021  về việc ban hành Quy định quản lý dự án sản xuất thử nghiệm và thương mại hoá cấp trường của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

1. Người phụ trách:  Trần Phương Nhi                 ĐT: 0906528687      Email: tranphuongnhi@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: thứ 2 đến thứ 6 tại Phòng KH, HTQT&TTTV

3. Thời gian trả hồ sơ: 05 ngày làm việc

4. Địa điểm trả hồ sơ:Phòng KH, HTQT&TTTV             

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiện

Đơn vị/Cá nhân thực hiện

phối hợp

Nội dung thực hiện

Thời gian

(ngày làm việc)

Biểu mẫu hướng dẫn
1.Nộp báo cáo tổng kết dự án để Nghiệm thu DASXTN&TMHChủ nhiệm DAPhòng KH,HTQT&TTTV, các đơn vị liên quan

1. Chủ nhiệm nộp báo cáo tổng kết kết quả dự án để nghiệm thu

2. Chủ nhiệm thông qua khoa chuyên môn đề xuất Hội đồng nghiệm thu (dự kiến 05 thành viên, đề xuất 07 thành viên)

 QT_035_KHCN-BM01 
2. Tổ chức Hội đồng nghiệm thuPhòng KH,HTQT&TTTVChủ nhiệm DA, các đơn vị liên quan

1. Phòng KH,HTQT&TTTV nhận hồ sơ và  xử lý hồ sơ.

2. Dự thảo Quyết định nghiệm thu; trình ký.

3.  Tổ chức Hội đồng nghiệm thu

4. Hoàn thành hồ sơ nghiệm  thu

10 ngàyQT_035_KHCN-BM02 QT_035_KHCN-BM03
3. Thanh lý DA không hoàn thành nhiệm vụPhòng KH,HTQT&TTTVHội đồng thanh lý, Chủ nhiệm đề tàiĐối với các DA không hoàn thành nhiệm vụ, phòng KH,HTQT&TTTV thành lập Hội đồng thanh lý đề tài. Chủ nhiệm sẽ bị xử lý theo hình thức thanh lý và phải bồi hoàn kinh phí được cấp5 ngàyQT_035_KHCN-BM04 
4. Công nhận dự ánPhòng KH,HTQT&TTTVChủ nhiệm DA, các đơn vị liên quan

1. Đối với các dự án được Hội đồng nghiệm thu đánh giá ở mức “Đạt” trở lên, chủ nhiệm dự án hoàn thiện báo cáo theo góp ý của Hội đồng nghiệm thu, nộp về phòng KH,HTQT&TTTV.

2. Phòng KH,HTQT&TTTV làm chứng nhận hoàn thành dự án cho chủ nhiệm đề tài.

  
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01