Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH XÁC NHẬN LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ

Mã quy trình QT_045_KHCN
Đơn vị quản lý Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:42
Các biểu mẫu
Nội dung quy trình

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình:

Quyết định số 20/ QĐ-HĐĐH ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế;

Quyết định số 07/QĐ-HĐĐH ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng Đại học Huế về việc sửa đổi , bổ sung một số điều Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế.

1. Người phụ trách:  Trần Thị Quỳnh Tiến          ĐT: 0905862246    Email: tranthiquynhtien@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại  Phòng KH, HTQT&TTTV

3. Thời gian trả hồ sơ: 02 ngày làm việc

4. Địa điểm trả hồ sơ: Phòng KH, HTQT&TTTV

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiện

Thời gian

(ngày làm việc)

Biểu mẫu hướng dẫn
1. Cá nhân đề xuất nhu cầuCá nhân Cá nhân có nhu cầu nộp lý lịch khoa học tại Phòng KH,HTQT&TTTV. Theo biểu mẫu của đối tác
2.  Phòng KH,HTQT&TTTV tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quảPhòng KH,HTQT&TTTV 

1. Kiểm tra, tiếp nhận lý lịch khoa học.

2. Ký xác nhận lý lịch khoa học.

3. Trả kết quả cho cá nhân đề xuất.

02 ngày 
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01