Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH CẤP TRƯỜNG

Mã quy trình QT_048_KHCN
Đơn vị quản lý Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:42
Các biểu mẫu
QT_048_KHCN-BM01: ghi rõ tên của biểu mẫu
Nội dung quy trình

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình: 

Quyết định số 168/QĐ-ĐHNL ngày 18 tháng 03 năm 2021 về ban hành quy định tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh cấp Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế;

Quy trình này thực hiện theoĐiều 11 Chương 2.

1. Người phụ trách:  Trần Phương Nhi      ĐT: 0906528687                  Email: tranphuongnhi@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại  Phòng KH, HTQT&TTTV

3. Thời gian trả hồ sơ: Thực hiện theo kế hoạch

4. Địa điểm trả hồ sơ:Phòng KH, HTQT&TTTV

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiện

Thời gian

(ngày làm việc)

Biểu mẫu hướng dẫn
1. Nộp báo cáo và sản phẩm Trưởng nhóm nghiên cứu mạnhPhòng KH,HTQT&TTT, các đơn vị liên quanTrưởng nhóm nghiên cứu mạnh có trách nhiệm nộp cho Phòng KH,HTQT&TTTV báo cáo về tình hình và kết quả triển khai hoạt động của nhóm và các đề xuất, kiến nghịTrước ngày 05 tháng 12 hàng năm (trừ năm thứ 03 cuối kỳ???? cuối kỳ của năm học hay sao),QT_048_KHCN-BM01
2. Tổ chức kiểm traPhòng KH,HTQT&TTTVCác đơn vị và các nhóm NCM, đơn vị tham gia khácNhà trưởng tổ chức Đoàn kiểm tra tình hình triển khai theo thuyết minh và kế hoạch đã phê duyệt (Mẫu 10, Phụ lục). Kết quả đánh giá theo mức “Đạt” hoặc “Chưa đạt”10 ngày 
3. Thông báo kết quả kiểm tra bằng biên bảnPhòng KH,HTQT&TTTVCác đơn vị và các nhóm NCM, đơn vị tham gia khácCác nhóm nghiên cứu mạnh có kết quả đánh giá “Đạt” sẽ tiếp tục được hưởng các quyền lợi như ở Điều 5 và được đầu tư phát triển theo kế hoạch đã được phê duyệt. Các nhóm có kết quả đánh giá “Chưa đạt” sẽ tạm dừng được hưởng các quyền lợi như ở Điều 5 và đầu tư phát triển cho đến khi bổ sung các kết quả, hoặc giải trình thỏa đáng lý do chưa đạt và đưa ra các giải pháp khắc phục03 ngày 
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01