Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH GIA HẠN TẠM TRÚ CHO KHÁCH NƯỚC NGOÀI

Mã quy trình QT_005_HTQT
Đơn vị quản lý Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:42
Các biểu mẫu
QT_005_HTQT_BM01. Đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú
QT_001_HTQT_BM02. Kế hoạch làm việc của khách nước ngoài
Nội dung quy trình

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình:

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 của Quốc hội.

1. Người phụ trách:  Trần Thị Quỳnh Tiến          ĐT: 0905862246    Email: tranthiquynhtien@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại  Phòng KH, HTQT&TTTV

3. Thời gian trả hồ sơ: 15 ngày làm việc

4. Địa điểm trả hồ sơ: Phòng KH, HTQT&TTTV 

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiện

Đơn vị/Cá nhân thực hiện 

phối hợp

Nội dung thực hiện

Thời gian

(ngày làm việc)

Biểu mẫu hướng dẫn
1. Đề xuất nhu cầuCá nhân/đơn vị 

Cá nhân/đơn vị hoàn thiện hồ sơ gửi phòng KH,HTQT&TTTV.

Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị (theo mẫu)

- Bản sao hộ chiếu và trang visa sắp hết hạn của khách.

-  Hộ chiếu gốc của khách (để Công an tỉnh đối chiếu)

-  Kế hoạch làm việc của khách trong thời gian tiếp theo (Phụ lục 01)

Ít nhất 15 ngày trước khi khách hết thời hạn tạm trú tại Việt Nam

QT_005_HTQT_BM01

QT_001_HTQT_BMPL01

2. Phòng KH,HTQT&TTTV tiếp nhận, xử lý hồ sơPhòng KH,HTQT&TTTVCông an tỉnh

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

- Soạn thảo công văn trình lãnh đạo trường ký và trực tiếp gửi công văn đến Công an tỉnh đề nghị gia hạn tạm trú cho khách.

- Chi phí gia hạn sẽ do khách chi trả.

10 ngày (Tùy thuộc vào Công an tỉnh) 
3. Phòng KH, HTQT &TTTV thông báo phản hồi từ Công an tỉnhPhòng KH,HTQT&TTTV Sau khi nhận phản hồi từ Công an tỉnh, Phòng KH,HTQT&TTTV sẽ thông báo đến các đơn vị.01 ngày 
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01