Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH XIN MIỄN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Mã quy trình QT_009_HTQT
Đơn vị quản lý Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:42
Các biểu mẫu
QT_009_HTQT_BM01. Tờ trình đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
QT_009_HTQT_BM02. Danh sách trích ngang về khách nước ngoài
Nội dung quy trình

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình:

Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020  của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

1. Người phụ trách:  Trần Thị Quỳnh Tiến          ĐT: 0905862246    Email: tranthiquynhtien@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại  Phòng KH, HTQT&TTTV

3. Thời gian trả hồ sơ: 45 ngày làm việc

4. Địa điểm trả hồ sơ: Phòng KH, HTQT&TTTV

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiện

Thời gian

(ngày làm việc)

Biểu mẫu hướng dẫn
1. Đề xuất nhu cầuCá nhân/đơn vị 

Cá nhân/đơn vị hoàn thiện hồ sơ gửi phòng KH,HTQT&TTTV.

Hồ sơ gồm:

-Tờ trình (theo mẫu)

-Danh sách trích ngang (theo mẫu)

-Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động được quy định tại   Điều 9, Mục 3, Chương II của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.

Ít nhất 45 ngày trước ngày khách nhập cảnh vào Việt Nam

QT_009_HTQT_BM01

QT_009_HTQT_BMPL01

2. Tiếp nhận, xử lý hồ sơPhòng KH,HTQT&TTTVCục việc làm, Bộ LĐ, TB&XH

-Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

-Liên hệ Cục việc làm, Bộ LĐ, TB&XH để xử lý hồ sơ

15 ngày (Tùy thuộc Cục việc làm, Bộ LĐ, TB&XH) 
3. Thông báo kết quảPhòng KH,HTQT&TTTV Sau khi nhận được phản hồi của Cục việc làm, Phòng KH,HTQT&TTTV sẽ chuyển đến các đơn vị để thông báo cho khách.01 ngày 
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01