Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT VỀ KHỞI TẠO, CẤP LẠI MẬT KHẨU EMAIL CÔNG VỤ, MẬT KHẨU PHẦN MỀM QLGD

Mã quy trình QT_005_TTTV
Đơn vị quản lý Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:42
Các biểu mẫu
QT_005_TTTV _BM01. Mẫu xin cấp lại mật khẩu email công vụ
QT_005_TTTV _BM02. Mẫu xin cấp lại mật khẩu tài khoản phần mềm QLGD
Nội dung quy trình

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình:

Quyết định số 402/QĐ-ĐHNL ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về việc ban hành Quy định về việc Quản lý và sử dụng hộp thư điện tử tên miền Trường Đại học Nông Lâm.

1. Người phụ trách:  Nguyễn Thị Xuân Phương              ĐT: 0934788494     Email: nguyenxuanphuong@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại  Phòng KH, HTQT&TTTV (Nhà làm việc số III)

3. Thời gian trả hồ sơ: 06 ngày làm việc

4. Địa điểm trả hồ sơ: Phòng KH, HTQT&TTTV (Nhà làm việc số III)

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiện

Đơn vị/Cá nhân thực hiện 

phối hợp

Nội dung thực hiện

Thời gian

(ngày làm việc)

Biểu mẫu hướng dẫn
  1. Tiếp nhận yêu cầu
Nguyễn Thị Xuân PhươngĐơn vị/ cá nhân yêu cầuCán bộ, sinh viên gặp trực tiếp chuyên viên phụ trách cung cấp giấy tờ cần thiết (Thẻ cán bộ, thẻ sinh viên)

 

 

30 phút

QT_005_ TTTV_BM01

Hoặc 

QT_005_ TTTV_BM02

  1. Xác nhận thông tin
Nguyễn Thị Xuân PhươngĐơn vị/ cá nhân yêu cầu

Chuyên viên phụ trách kiểm tra thông tin cá nhân trên giấy tờ (Thẻ cán bộ, thẻ sinh viên)

 

30 phút 
  1. Xử lý yêu cầu
Nguyễn Thị Xuân PhươngĐơn vị/ cá nhân yêu cầuChuyên viên phụ trách cấp mới email công vụ cho CB mới hoặc cấp lại mật khẩu email công vụ, tài khoản QLGD theo yêu cầu.01 – 02 tiếng 
  1. Phản hồi và kết thúc quy trình
  Phản hồi lại kết quả sau khi thực hiện. Ghi chép vào nhật ký công việc. Kết thúc quy trình.30 phút 
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01