Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH MƯỢN VÀ TRẢ TÀI LIỆU

Mã quy trình QT_009_TTTV
Đơn vị quản lý Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:42
Các biểu mẫu
- Nội quy thư viện Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế (Trích).
- Quy chế hoạt động của Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện.
* Thời gian thực hiện theoQuy trình xử lý bạn đọc vi phạm nội quy mượn trả tài liệu.
Nội dung quy trình

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình: 

Nghị định số 72/2002/NĐ – CP, ngày 6 tháng 8 năm 2002 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện;

Luật Thư viện số 46/2019/QH14, ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội.

1. Người phụ trách: 

Tầng 1: Hoàng Bảo Nga, ĐT: 0948765159,email:hoangbaonga@huaf.edu.vn vàBùi Thị Minh Trang, ĐT:059044585 ,email: minhtrang@huaf.edu.vn

Tầng 2: Ngô Thị Trưng, ĐT: 0868596479 , email: ngothitrung@huaf.edu.vn và Lê Thị Lệ Huyên, ĐT:0389932052  , email: lethilehuyen@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại Phòng KH, HTQT&TTTV (Nhà làm việc số III)

3. Thời gian trả hồ sơ: 06 ngày làm việc

4. Địa điểm trả hồ sơ: Phòng KH, HTQT&TTTV (Nhà làm việc số III)

Quy trình thực hiện
Các bước

Đơn vị/Cá nhân

 thực hiện

Đơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiện

Thời gian

(ngày làm việc)

Biểu mẫu hướng dẫn
Tiếp nhận yêu cầuHoàng Bảo Nga, Ngô Thị Trưng, Lê Thị Lệ Huyên, Bùi Thị Minh Trang; Bạn đọcCBGV, học viên, sinh viên (bạn đọc)

- Tiếp nhận yêu cầu bạn đọc

-Đối chiếu hình và số thẻ bạn đọc trên phần mềm thư viện

- Xác định yêu cầu: 

+ Mượn tài liệu chuyển Bước 2, 

+ Trả và gia hạn tài liệu chuyển Bước 4.

 

 

 

15 - 30 phút

 

 

 

Nội quy thư viện Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế (Trích).
Kiểm tra điều kiện phục vụHoàng Bảo Nga, Ngô Thị Trưng, Lê Thị Lệ Huyên, Bùi Thị Minh Trang; Bạn đọcBạn đọc

Kiểm tra điều kiện mượn tài liệu: 

- Nếu bạn đọc chưa mượn hoặc mượn chưa đủ số tài liệu thì tiến hành cho mượn. 

- Nếu bạn đọc đã mượn thì yêu cầu trả sách để tiếp tục mượn.

 

 

15 - 30 phút

 

Nội quy thư viện Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế (Trích).
Xử lý  mượn tài liệuHoàng Bảo Nga, Ngô Thị Trưng, Lê Thị Lệ Huyên, Bùi Thị Minh TrangBạn đọc

-Bạn đọc tìm và mang tài liệu đến thủ thư.

-Thủ thư kiểm tra, xác nhận tài liệu và thẻ bạn đọc

- Trả thẻ bạn đọc.

30 – 60 phútNội quy thư viện Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế (Trích).
Xử lý trả/ gia hạn tài liệuHoàng Bảo Nga, Ngô Thị Trưng, Lê Thị Lệ Huyên, Bùi Thị Minh Trang 

- Tiến hành trả tài liệu đúng hạn. 

- Tài liệu quá hạn, mất hoặc hư hỏng thì tiến hành theo Quy trình xử lý bạn đọc vi phạm nội quy mượn trả tài liệu.

15 - 30 phút

 

(*)

 
Khôi phục tình trạng sẳn sàng tài liệuHoàng Bảo Nga, Ngô Thị Trưng, Lê Thị Lệ Huyên, Bùi Thị Minh Trang 

- Phân loại tài liệu cho các giá theo số phân loại

- Nạp từ tài liệu để đưa vào kho.

- Sắp xếp tài liệu theo đúng vị trí của các ngành đã ghi trên giá

- Kết thúc quy trình.

Tùy theo số lượng tài liệu 
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01