Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH KHẢO SÁT NGƯỜI HỌC ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY

Mã quy trình QT_001_BĐCLGD
Đơn vị quản lý Phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế
Cấp độ phục vụ 3
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:42
Các biểu mẫu
QT_001_BĐCLGD_BM01. Phiếu khảo sát người học đánh giá sự hài lòng về hoạt động giảng dạy
Nội dung quy trình

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình:

Công văn số 7324/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 08 tháng 10 năm 2013 của Cục Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên; 

Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học;

Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Cục Quản lý chất lượng về Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học;

Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Cục Quản lý chất lượng về Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT) các trình độ của giáo dục đại học. 

1. Người phụ trách: 

            - Châu Võ Trung Thông (Phụ trách chính)   ĐT: 0962000951     Email: chauvotrungthong@huaf.edu.vn

                        - Nguyễn Chánh Bảo Nhật                             ĐT: 0826567283     Email: nguyenchanhbaonhat@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Hoạt động khảo sát tiến hành theo từng học kỳ. 

Phương thức: trực tuyến 

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phần mềm Quản lý giáo dục/Phòng KT,BĐCLGD,TT&PC.           

3. Thời gian trả hồ sơ: 28 ngày kể từ ngày kết thúc đợt khảo sát. Thời gian bắt đầu: 07 ngày trước khi kết thúc phần kỳ 1. Thời gian Kết thúc: Ngày cuối cùng của đợt thi tập trung cuối kỳ.

4. Địa điểm trả hồ sơ: tài khoản cá nhân trên phần mềm Quản lý giáo dục, phân hệ Đánh giá học phần

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiện

Thời gian

(ngày làm việc)

Biểu mẫu hướng dẫn
1. Thiết kế mẫu phiếu khảo sát, thiết lập hoạt động khảo sát trên phần mềmBộ phận BĐCLGDBộ phận Công nghệ thông tinXác định mục khảo sát/thu thập thông tin phản hồi các bên liên quan và đối tượng khảo sát02 ngày

QT_001_BĐCLGD_BM01

 

2. Lựa chọn đối tượng khảo sát và thêm vào hoạt động khảo sát trên phần mềmBộ phận BĐCLGDBộ phận Công nghệ thông tinThêm các đối tượng khảo sát:01 ngày 
3. Trả lời phiếu khảo sátNgười học

Bộ phận BĐCLGD; các

 Giảng viên

Người học trả lời phiếu khảo sát trên tài khoản cá nhân91 ngày 
4. Sử dụng thông tin kết quả khảo sát để cải tiến chất lượng hoạt động giảng dạyGiáo viên, Bộ môn, KhoaPhòng KT,BĐCLGD, TT&PC

Giáo viên xem kết quả trả lời ngay trên tài khoản cá nhân;

Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn và   Phòng KT,BĐCLGD, TT&PC xem kết quả trả lời/góp ý các GV của Bộ môn trên tài khoản cá nhân

28 ngày kể từ ngày kết thúc đợt khảo sát 
5. Xuất kết quả trả lời và gửi báo cáo cho Đại học HuếPhòng KT,BĐCLGD, TT&PCBộ phận Công nghệ thông tinXuất báo cáo thống kê kết quả trả lời; gửi báo cáo cho Nhà trường và Đại học Huế28 ngày kể từ ngày kết thúc đợt khảo sát 
6. Lưu trữ dữ liệu làm minh chứngPhòng KT,BĐCLGD, TT&PC; Bộ môn; KhoaBộ phận Công nghệ thông tinLưu trữ dữ liệu trên phần mềm Quản lý giáo dục; Lưu trữ dữ liệu trên tài khoản cá nhân của GV, Trưởng Bộ môn, Trưởng khoa.28 ngày kể từ ngày kết thúc đợt khảo sát 
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01