Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH THU THẬP DỮ LIỆU XẾP HẠNG ĐẠI HỌC

Mã quy trình QT_005_ĐBCLGD
Đơn vị quản lý Phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:42
Các biểu mẫu
QT_005_ĐBCLGD_BM01. Thư ngõ gửi học giả trong nước
QT_005_ĐBCLGD_BM02. Thư ngõ gửi học giả ngoài nước
QT_005_ĐBCLGD_BM03. Thu thập dữ liệu học giả
QT_005_ĐBCLGD_BM04. Thu thập dữ liệu dữ liệu nhà tuyển dụng
Nội dung quy trình

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình:

            Công văn 215/ĐHH-ĐTCTSV ngày 24 tháng 02 năm 2021 Phó Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành hướng dẫn Xây dựng dữ liệu xếp hạng đại học của Đại học Huế theo hệ thống xếp hạng QS – ASIA năm 2021;

1. Người phụ trách:   

Trần Phương Đông (Phụ trách chính)    ĐT: 0977380707      Email: tranphuongdong@huaf.edu.vn            

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Hoạt động thường xuyên vào Quý I hàng năm, tại          Phòng KT,BĐCLGD,TT&PC

3. Thời gian trả hồ sơ: 12 ngày làm việc

  4. Địa điểm trả hồ sơ: Phòng KT,BĐCLGD,TT&PC

Quy trình thực hiện


 

Các bước

Đơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiệnThời gian (ngày làm việc)Biểu mẫu hướng dẫn
1. Lên kế hoạch, phân công các đầu mối thu thập dữ liệuPhòng KT,BĐCLGD,TT&PC Căn cứ vào thời gian và yêu cầu của Đại học Huế hàng năm Phòng KT,BĐCLGD,TT&PC phân công các đầu mối tiến hành thu thập dữ liệu xếp hạng theo biểu mẫu chung  
2. Thu thập dữ liệu học giả và nhà tuyển dụng

- Phòng KH,HTQT&TTTV

- Phòng ĐT&CTSV

 

Các khoa chuyên môn

- Phòng KH,HTQT&TTTV là đơn vị đầu mối phối hợp với các Khoa chuyên môn thu thập dữ liệu học giả.

- Phòng ĐT&CTSV là đơn vị đầu mối phối hợp với các Khoa chuyên môn thu thập dữ liệu nhà tuyển dụng.

- Các đơn vị Khoa chuyên môn cung cấp thông dữ liệu học giả, nhà tuyển dụng

01 ngày

QT_005_ĐBCLGD_BM01

QT_005_ĐBCLGD_BM02

QT_005_ĐBCLGD_BM03

QT_005_ĐBCLGD_BM04

3. Các Khoa chuyên thu thập dữ liệuCác Khoa chuyên môn

- Phòng KH,HTQT&TTTV

- Phòng ĐT&CTSV

 

- Các Khoa chuyên môn tiến hành gửi email đến các học giả trong và ngoài nước

- Các Khoa chuyên môn cung cấp thông tin tuyển dụng

08 ngày
4. Rà soát dữ liệu và gửi cho đơn vị đầu mối

- Phòng KH,HTQT&TTTV

 - Phòng ĐT&CTSV

 

Các khoa chuyên môn

- Kiểm tra, phản hồi với các Khoa về dữ liệu thu thập theo mẫu chung

- Yêu cầu cung cấp đầy đủ tất cả các dữ liệu theo mẫu chung

- Gửi giữ liệu cho Phòng KT,BĐCLGD,TT&PC để tổng hợp upload lên hệ thống

01 ngày
5. Tổng hợp dữ liệu upload lên hệ thốngPhòng KT,BĐCLGD,TT&PC

- Phòng KH,HTQT&TTTV

- Phòng ĐT&CTSV

Rà soát, làm sạch và cân đối số lượng mẫu dữ liệu upload lên hệ thống02 ngày 
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01