Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH VĂN BẢN

Mã quy trình QT_005_TĐVB
Đơn vị quản lý Phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:42
Các biểu mẫu
Nội dung quy trình

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình: 

Căn cứ Quyết định số 944/QĐ-ĐHNL-TTPC ngày 21 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về việc ban hành Quy định về soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nội bộ của Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế;

            1. Người phụ trách:       Nguyễn Thị Hương Giang          ĐT: 0348800986         Email: nguyenthihuonggiang@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại Phòng KT,BĐCLGD,TT&PC

3. Thời gian trả thực hiện: Các ngày trong tuần

4. Địa điểm thực hiện: Tại Phòng KT,BĐCLGD,TT&PC

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiện

Đơn vị/Cá nhân thực hiện

phối hợp

Nội dung thực hiện

Thời gian

(ngày làm việc)

Biểu mẫu hướng dẫn
1. Tiếp nhận hồ sơ thẩm định văn bản

Bộ phận TTPC

 

Đơn vị soạn thảo văn bản quản lý nội bộ

Hồ sơ thẩm định, bao gồm:

1. Dự thảo sau khi tiếp thu ý kiến góp ý và hoàn chỉnh nội dung;

2. Bản so sánh và thuyết minh những điểm khác nhau giữa Dự thảo với VBQLNB được sửa đổi, bổ sung, thay thế (đối với trường hợp soạn thảo văn bản để sửa đổi, bổ sung, thay thế);

3. Danh mục các văn bản pháp luật hiện hành dùng làm căn cứ để soạn thảo, ban hành và các văn bản khác có liên quan; danh mục các VBQLNB, các điều, khoản, điểm được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ;

4. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Các ngày làm việc trong tuần

 

 
2. Tiến hành thẩm định văn bảnBộ phận TTPC 

 Nội dung thẩm định

1. Sự cần thiết ban hành VBQLNB;

2. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của Dự thảo;

3. Sự phù hợp của nội dung Dự thảo với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng;

4. Tính hợp pháp và tính thống nhất của Dự thảo với hệ thống VBQLNB và hệ thống pháp luật;

5. Tính khả thi của Dự thảo (bao gồm sự phù hợp giữa quy định của Dự thảo với yêu cầu thực tế và điều kiện bảo đảm để thực hiện);

6. Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản;

7. Trong trường hợp Bản Dự thảo xuất hiện quá nhiều lỗi chính tả, sai thể thức văn bản theo quy định thì bộ phậnThanh tra - Pháp chế sẽ hoàn trả lại bản Dự thảo cho đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản.

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp Văn bản có nội dung phức tạp hoặc liên quan đến nhiều lĩnh vực thì thời gian thẩm định được kéo dài nhưng không quá 10 ngày làm việc. 
3. Báo cáo kết quả thẩm định và hoàn trả hồ sơ thẩm định cho đơn vị soạn thảo vănBộ phận TTPCĐơn vị soạn thảo văn bản

1. Bộ phận TTPC gửi báo cáo kết quả thẩm định cho đơn vị soạn thảo vb

2. Đơn vị soạn thảo văn bản hoàn thiện bản chỉnh sửa góp ý và tiến hành trình ký theo quy định

Các ngày làm việc trong tuần 
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01