Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH CHẾ ĐỘ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN

Mã quy trình QT_020_TCNS
Đơn vị quản lý Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:41
Các biểu mẫu
Nội dung quy trình

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình: 

Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BNV ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-HĐĐH ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế về việc quy định Quy chế tổ chức và hoạt động Đại học Huế;

1. Người phụ trách:   Phan Thị Hằng       Email: phanthihang@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: 

tại Phòng TC,HC&CSVC

3. Thời gian trả hồ sơ:                      ngày làm việc

4. Địa điểm trả hồ sơ:          

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiện

Thời gian

(ngày làm việc)

Biểu mẫu hướng dẫn
1. Phòng TC,HC&CSVC lập Danh sách các cá nhân được trang bị phương tiện bảo hộ lao động, danh mục các phương tiện bảo hộ lao động và Trình ban giám hiệu phê duyệtChuyên viên phụ trách

Trưởng Phòng TC,HC&CSVC

Trưởng các đơn vị

- Lập danh sách các cá nhân được trang bị  bảo hộ lao đông, 

- Lập danh mục bảo hộ lao động

05 ngày làm việc 
2. Phòng TC,HC&CSVC gửi thông báo Danh sách các cá nhân được trang bị phương tiện bảo hộ lao động, danh mục các phương tiện bảo hộ lao động về các đơn vịPhòng TC,HC&CSVC Các đơn vị 01 ngày làm việc 
3. Phòng TC,HC&CSVC điều chỉnh danh sách sau khi có sự phản hồi của các đơn vịPhòng TC,HC&CSVC, các đơn vịCác đơn vị 03 ngày làm việc 
4. Phòng TC,HC&CSVC  chuẩn bị thủ tục mua bảo hộ lao động, cấp phát bảo hộ lao độngPhòng TC, HC&CSVCPhòng KHTCCác cá nhân ký nhận bảo hộ lao động03 ngày làm việc  
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01