Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN

Mã quy trình QT_003_HC
Đơn vị quản lý Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:41
Các biểu mẫu
QT_003_HC_BM01. Sổ đăng ký văn bản đến.
QT_003_HC_BM02. Phiếu xử lý văn bản đến.
Nội dung quy trình

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình: 

Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

1. Người phụ trách: 

- Thượng Thị Thanh Lễ          ĐT: 0901941513      Email: thuongthithanhle@huaf.edu.vn

- Nguyễn Thanh Nhân            ĐT: 0914220682      Email: nguyenthanhnhan@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại Bộ phận Hành chính, Phòng TC,HC&CSVC. 

3. Thời gian trả hồ sơ: 01 ngày                     

4. Địa điểm trả hồ sơ: Bộ phận Hành chính, Phòng TC,HC&CSVC

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiện

Thời gian

(ngày làm việc)

Biểu mẫu hướng dẫn
1. Tiếp nhận văn bản đến.Bộ phận Hành chính, Phòng TC,HC&CSVCTổ chức, cá nhân

1. Văn thư tiếp nhận văn bản đến;

2. Đăng ký văn bản đến;

3. Trình, chuyển giao văn bản đến.

01 ngày

QT_003_HC_BM01.

QT_003_HC_BM02.

 

2. Giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến.Đơn vị được phân côngPhòng TC,HC&CSVCNgười đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chỉ đạo giải quyết kịp thời văn bản đến và giao người có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến.  
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01