Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH XỬ LÝ VI PHẠM AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI TRONG KHUÔN VIÊN NHÀ TRƯỜNG

Mã quy trình QT_013_HC
Đơn vị quản lý Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:41
Các biểu mẫu
QT_013_HC_BM01. Đơn trình báo vi phạm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Nội dung quy trình

1. Người phụ trách:     Dương Văn Thành;   ĐT: 0905.953.198;   Email: duongvanthanh@huaf.edu.vn  (ĐT: 02343.529.291)

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: 

3. Thời gian trả hồ sơ:                        

4. Địa điểm trả hồ sơ:

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiện

Thời gian

(ngày làm việc)

Biểu mẫu hướng dẫn
1. Báo cáo tình hình vi phạm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.Bộ phận Bảo vệ 

1. Báo cáo tình hình vi phạm cho Trưởng phòng TC,HC&CSVC;

2. Đơn trình báo vi phạm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Ngay khi phát hiện sự việc- QT_013_HC_BM01. 
2. Xử lý vi phạm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.Trưởng phòng TC,HC&CSVCCác cơ quan an ninh trên địa bàn

1. Báo cáo với Lãnh đạo trường;

2. Báo cáo Công an các cấp (theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo trường).

  
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01