Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH SỬA CHỮA NHỎ THIẾT BỊ VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ NƯỚC, THIẾT BỊ SỬ DỤNG NƯỚC, KIỂM TRA, BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, CÔNG TRÌNH

Mã quy trình QT_003_CSVC
Đơn vị quản lý Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:41
Các biểu mẫu
QT_003_CSVC_BM01. Đề nghị sửa chữa nhỏ thiết bị và khắc phục vụ sự cố nước, trang thiết bị sử dụng nước
QT_003_CSVC_BM02. Biên bản kiểm tra, đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất
QT_003_CSVC_BM03. Biên bản xác nhận công việc hoàn thành
Nội dung quy trình

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình: 

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-HĐĐH ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế và Quyết định số 07/QĐ-HĐĐH ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng Đại học Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế;

Quyết định số 723/QĐ-ĐHNL ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

1. Người phụ trách:

- Họ tên: Nguyễn Trọng Phúc;           ĐT: 0978863185;    Email: nguyentrongphuc@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại Phòng TC,HC&CSVC

3. Thời gian trả hồ sơ: 05 ngày làm việc

4. Địa điểm trả hồ sơ: Phòng TC,HC&CSVC

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiện

Thời gian

(ngày làm việc)

Biểu mẫu hướng dẫn
1. Đơn vị đề xuất nội dung, nguồn kinh phíĐơn vị đề xuấtPhòng TC,HC&CSVC

* Các đơn vị lập đề nghị sửa chữa, khắc phục sự cố gửi phòng TC,HC&CSVC (gửi tại thùng thư)

* Đối với các trường hợp yêu cầu cấp thiết, các đơn vị liên hệ trực tiếp với trưởng phòng để kịp thời chỉ đạo thực hiện

* Các công trình quản lý dùng chung của nhà trường, giảng đường, đường giao thông, hàng rào, bàn ghế giảng đường sẽ kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ 1 lần/quý

 QT_003_CSVC_BM01.
2. Tiếp nhận và xử lý hồ sơPhòng TC,HC&CSVCĐơn vị công tác

1. Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

2. Kiểm tra mức độ hư hỏng, lập dự toán.

3. Phòng TC,HC&CSVC

trình BHG nhà trường xem xét, phê duyệt

02 ngàyQT­_003_CSVC_BM02.
3. Xử lý hồ sơPhòng TC,HC&CSVCPhòng TC,HC&CSVC

1. Sửa chữa, xử lý sự cố

2. Nghiệm thu, xác nhận khi hoàn thành sửa chữa.

3. Trả kết quả hồ sơ trong trường hợp các đơn vị tự thực hiện

03 ngàyQT­_003_CSVC_BM03
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01