Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH THU HỌC PHÍ

Mã quy trình QT_004_KHTC
Đơn vị quản lý Phòng Kế hoạch - Tài chính
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:41
Các biểu mẫu
Biên lai thu học phí;- Hóa đơn bán hàng;
Nội dung quy trình

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình: 

  • Quyết định số 1072/QĐ-ĐHH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc Quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí và thanh toán nội bộ trong Đại học Huế năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021;

- Quyết định số 874/QĐ-ĐHNL ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm về việc Quy định tổ chức thu học phí của sinh viên và học viên sau đại học.

1. Người phụ trách:       Nguyễn Thị Minh Thu    

ĐT: 0943045577        Email:  nguyenminhthu@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận học phí: 

            - Thời gian:    + Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và 

+ Buổi chiều từ 14h đến 16h

+ Học kỳ 1: từ ngày 15/9-15/10

+ Học kỳ 2: từ ngày 15/3-15/4

            - Phương thức: 

+ Nộp tiền mặt tại phòng KHTC: các ngày thứ 2, 4, 6

+ Nộp tiền tại ngân hàng BIDV, VCB: các ngày 2, 3, 4, 5, 6

3. Thời gian trả hồ sơ:                      

4. Địa điểm trả hồ sơ: Phòng KHTC

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiện

Thời gian

(ngày làm việc)

Biểu mẫu hướng dẫn
1. Đăng ký tín chỉSinh viên, học viênPhòng ĐT&CTSV

1. Sinh viên, học viên đăng ký tín chỉ theo thông báo của Phòng ĐT&CTSV

 

          

Theo quy định của phòng ĐT&CTSV 
2. Tính học phíPhòng KHTCPhòng ĐT&CTSV; Phòng KH, HTQT và TTTV

2. Tính học phí (sau kết thúc đăng ký tín chỉ)

 

5 ngày 

3. Nộp học phí

 

Sinh viên, học viên

Kế toán

 

3a. Nộp tiền mặt:

-Sinh viên xếp hàng, nộp thẻ sinh viên (hoặc CMND);

-Kế toán xuất biên lai;

-Sinh viên nộp tiền tại thủ quỹ;

-Sinh viên nhận biên lai học phí.

3b. Nộp tại ngân hàng: 

-Nộp tiền theo hướng dẫn tại các đường link dưới đây:

+ Nộp trực tiếp tại quầy giao dịch BIDV:

http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/02-HD-DHNL-KHTC-703

+ Nộp Online (qua dịch vụ BIDV E-banking):

 

http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/03-HD-DHNL-KHTC-709

+ Nộp qua  Smartbanking (qua ứng dụng BIDV mobile):http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/04-HD-DHNL-KHTC-710

+ Nộp qua ATM của ngân hàng BIDV: http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/05-HD-DHNL-KHTC-711

+ Nộp  Online (qua cổng thanh toán VNPay) của ngân hàng VCB: http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/01-HD-DHNL-KHTC-702

- Nhận biên lai học phí: sau một tuần nộp tại ngân hàng và nhận qua thư điện tử.

Thứ 2, 4, 6 hàng tuần

 

 

 

 

 
Thứ 2, 3, 4, 5, 6 hàng tuần
4. Xử lý nợ học phíPhòng KHTC Phòng ĐT&CTSV4. Báo nợ: Lập danh sách gửi phòng ĐT&CTSV sau ngày 15/10 của kỳ 1 và sau ngày 15/4 của học kỳ 23 ngày 
Phòng KT&ĐBCLGD5. Lập danh sách sinh viên còn nợ học phí cho Phòng KT&ĐBCLGD để đưa vào điều kiện dự thi học kỳTrước kỳ thi học kỳ 10 ngày 
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01