Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH THU BẢO HIỂM Y TẾ SINH VIÊN

Mã quy trình QT_005_KHTC
Đơn vị quản lý Phòng Kế hoạch - Tài chính
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:41
Các biểu mẫu
Mẫu số 02GTTT3/001: Hóa đơn bán hàng (Biên lai thu tiền do cơ quan BHXH cung cấp)
Nội dung quy trình

Người phụ trách: Lê Đức Tuân              ĐT: 0387017444        Email: leductuan89@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận BHYT: 

Thời gian:      

Thời gian: 01/11 đến 30/11 hàng năm,
STK: 1022291537
Ngân hàng: Vietcombank – CN Huế
Chủ TK: TRUONG DAI HOC NONG LAM

Cú pháp nộp BHYT: Mã sinh viên_Họ và tên_SĐT (Ví dụ: 20L3080022_Nguyen Van A_0123456789)

Phương thức: nộp tiền mặt đối với sv năm 1, chuyển khoản đối với các khoá còn lại

3. Thời gian trả hồ sơ: tháng 12 hàng năm                       

4. Địa điểm trả hồ sơ: Bộ phận Y tế, Phòng TCHC&CSVC

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiện

Thời gian

(ngày làm việc)

Biểu mẫu hướng dẫn
1.Thông báo nộp BHYT Phòng ĐT&CTSVBộ phận y tế, Phòng TCHC và CSVC; CVHT1.Thông báo nộp BHYT sinh viên: thời gian, số tiền, địa điểm nộp01-20/10 
1. Chuẩn bị số liệuPhòng KHTC

Bộ phận y tế, Phòng TCHC và CSVC; Chuyên viên CNTT, Phòng KH, HTQT và TTTV

 

2. Lập danh sách sinh viên nộp BHYT: PHÒNG ĐT&CTSV; (Họ tên sv, MSSV, lớp, số tiền BHYT);

3. Nhập dữ liệu sinh viên nộp BHYT: Phòng KHTC;

4. Hỗ trợ xử lý dữ liệu sinh viên nộp BHYT: Chuyên viên CNTT, Phòng KH, HTQT và TTTV.

20-25/10

 

 

 

 

26-31/10

 

 
2. Sinh viên nộp tiền BHYTPhòng KHTCThủ quỹ

5. Thu tiền BHYT sinh viên

-Sinh viên nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản theo hướng dẫn tại: https://huaf.edu.vn/bao-hiem-y-te/

-Kế toán xuất hóa đơn;

Trường hợp sinh viên đã có BHYT: Nộp bản photo thẻ BHYT tại bộ phận Y tế, 

Phòng TCHC&CSVC.

 

tháng 11 hàng nămMẫu số 02GTTT3/001
3. Xử lý hồ sơ BHYT sinh viênPhòng KHTCBộ phận y tế, Phòng TCHC và CSVC; Phòng ĐT&CTSV

6. Lập danh sách sinh viên đã nộp tiền BHYT: Phòng KHTC;

7. Nộp tiền cho cơ quan bảo hiểm: Phòng KHTC

8. Nhận danh sách sinh viên đã nộp tiền: BHYT Bộ phận y tế, Phòng TCHC và CSVC; Phòng ĐT&CTSV;

9. Kê khai sinh viên nộp BHYT với cơ quan bảo hiểm: Phòng ĐT&CTSV;

02-05/12 

 

06-10/12

 

02-05/12 

 

 

 

02-05/12 

 

 
4. Nhận thẻ BHYTBộ phận y tế, Phòng TCHC vàPhòng ĐT&CTSV10. Sinh viên nhận thẻ BHYT tại bộ phận Y tế, Phòng  TCHC&CSVC25-31/12 
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01