Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH XÉT HỌC BỔNG, TÀI TRỢ CHO SINH VIÊN

Mã quy trình QT_008_CTSV
Đơn vị quản lý Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:41
Các biểu mẫu
Nội dung quy trình

Thông tư số 35/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

1. Người phụ trách: Thái Doãn Hùng        Điện thoại: 0983116241,    Email: thaidoanhung@huaf.edu.vn

Người phối hợp: Đoàn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Hiền 

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại   Phòng ĐT&CTSV

3. Thời gian trả hồ sơ: 02 - 07 ngày làm việc

4. Địa điểm trả hồ sơ:           Phòng ĐT&CTSV

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiệnThời gian (ngày làm việc)Biểu mẫu hướng dẫn
1. Thông báo học bổngPhòng ĐT&CTSV Thông báo học bổng, tài trợ01 ngày

 

 

2. Đăng ký tham gia xét học bỏngSinh viên Đăng ký tham gia xét học bỏng05 ngày

 

 

3. Chuẩn bị hồ sơ tham giaSinh viên Chuẩn bị hồ sơ tham gia05 ngày 
4. Nộp hồ sơ tham giaPhòng ĐT&CTSV Nộp hồ sơ tham gia05 ngày 
5. Thông báo danh sáchPhòng ĐT&CTSV Thông báo danh sách01 ngày 
6. Xét học bổngBan điều phối Xét học bổng01 ngày 
7. Công bố kết quảPhòng ĐT&CTSV Công bố kết quả01 ngày 
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01