Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐIỂM THI HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Mã quy trình QT_001_KHĐT
Đơn vị quản lý Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:41
Các biểu mẫu
Nội dung quy trình

Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 03 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo Vừa làm vừa học trình độ đại học;

Quyết định số 1005/QĐ-ĐHNL ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ Vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế;

1. Người phụ trách:       Nguyễn Phi Dũng            ĐT: 0905.267.223     Email:  nguyenphidung@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm giải quyết công việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại Phòng ĐT&CTSV

3. Thời gian giải quyết công việc:                         06 ngày làm việc

4. Địa điểm giải quyết công việc:  Phòng ĐT&CTSV

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiệnThời gian (ngày làm việc)Biểu mẫu hướng dẫn
1. In bảng điểm danh giảng dạy và học tậpChuyên viên phụ trách

- Phòng ĐT&CTSV,

- Giáo viên giảng dạy,

- Khoa chuyên môn

GVBM cập nhật điểm kiểm tra định kỳ vào sổ tay giáo viên, sổ lên lớpTheo kế hoạch giảng dạy 
 phụ trách

- Phòng ĐT&CTSV,

- Giáo viên giảng dạy,

- Khoa chuyên môn

Giáo viên bộ môn chuyển kết quả kiểm tra định kỳ cho cán bộ phụ trách kiểm tra, nếu có sai sót Giáo viên bộ môn kiểm tra lạiTheo kế hoạch giảng dạy 
3.Nhập điểm quá trình học tập vào hệ thốngChuyên viên phụ trách

- Phòng ĐT&CTSV,

- Giáo viên giảng dạy,

- Khoa chuyên môn

Cập nhật điểm kiểm tra định kỳ vào phần mềm.Theo kế hoạch giảng dạy 
4. Xét điều kiệnChuyên viên phụ trách

- Phòng ĐT&CTSV,

- Giáo viên giảng dạy,

- Khoa chuyên môn

Xét điều kiện thi kết thúc môn họcTheo kế hoạch giảng dạy 
5. Tổng hợp điểm thiChuyên viên phụ trách

- Phòng ĐT&CTSV,

- Khoa chuyên môn

Nhập phần mềm tính điểm cho sinh viênTheo kế hoạch thi 
6. Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cuối khóaChuyên viên phụ trách

- Ban Giám hiệu, - Phòng ĐT&CTSV,

- Khoa chuyên môn

Rà soát lại sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp cuối khóa theo quy chếTheo kế hoạch tốt nghiệp cuối khóa 
7. Nhập điểm tốt nghiệp cuối khóaChuyên viên phụ trách

- Phòng ĐT&CTSV,

- Khoa chuyên môn

Nhập phần mềm tính điểm cho sinh viên (bao gồm điểm thi tốt nghiệp cuối khóa, trung bình chung môn học, xếp loại)Theo kế hoạch tốt nghiệp cuối khóa 
8. Lưu trữPhòng ĐT&CTSV

- Phòng ĐT&CTSV,

- Khoa chuyên môn

Kết quả học tập được đóng quyển  lưu giữ tại Phòng ĐT&CTSV và các khoa chuyên mônHồ sơ được lưu trữ 
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01