Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH PHÂN QUYỀN, NHẬP ĐIỂM QUÁ TRÌNH VÀ ĐIỂM THI HỆ CHÍNH QUY

Mã quy trình QT_002_KHĐT
Đơn vị quản lý Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:41
Các biểu mẫu
Nội dung quy trình

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình: 

Căn cứ Quyết định số 900/QĐ-ĐHH ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc Ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Đại học Huế;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-HĐĐH ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế và Quyết định số 07/QĐ-ĐHH ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng Đại học Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế;

1. Người phụ trách: Nguyễn Thị Thu        ĐT: 0915950789      Email: Nguyenthithu@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại   Phòng ĐT&CTSV 

3. Thời gian trả hồ sơ: 

4. Địa điểm trả hồ sơ: 

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiệnThời gian (ngày làm việc)Biểu mẫu hướng dẫn
1. Phân quyền nhập điểm cho Trợ lý giáo vụ các khoaBộ phận kế hoạch và quản lý điểm thi  Đầu học kỳ  
2. Nhập điểm quá trình học tập

- Trợ lý giáo vụ các Khoa ( học phần trong Trường)

- Bộ phận kế hoạch và quản lý điểm thi (học phần ngoài Trường)

 Nhập điểm quá trình học tập vào phần mềm quản lý giáo dục.Nộp điểm quá trình học tập trước khi thi 07 ngày 
3. Nhập điểm thi kết thúc học phần

- Trợ lý giáo vụ các Khoa ( học phần trong Trường)

- Bộ phận kế hoạch và quản lý điểm thi (học phần ngoài Trường)

 Vào điểm thi và nhập điểm thi vào phần mềm quản lý giáo dục.Sau khi thi xong không quá 10 ngày 
4. Kiểm traBộ phận kế hoạch và quản lý điểm thi 

Nhận bảng điểm giấy từ Trợ lý giáo vụ Khoa.

Kiểm tra, duyệt điểm và lưu trữ.

Sau khi nhận bảng điểm từ khoa chuyên môn 07 ngày 
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01