Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CHO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Mã quy trình QT_003_KHĐT
Đơn vị quản lý Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:41
Các biểu mẫu
Nội dung quy trình

Căn cứ Quyết định số: 469/QĐ-ĐHNL ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về việc ban hành Chương trình đào tạo Đại học (cập nhật) hệ chính quy năm 2017;

Căn cứ Quyết định số: 790/QĐ-ĐHNL ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về việc ban hành Chương trình đào tạo Đại học (cập nhật) hệ chính quy năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 900/QĐ-ĐHH ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc Ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Đại học Huế;

1. Người phụ trách: Nguyễn Viết Chiến   ĐT: 0949929767      Email: nguyenvietchien@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức: Hàng năm khoảng tháng 01 đến tháng 4. Phòng ĐT&CTSV phối hợp với các đơn vị (các Khoa, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng) tiến hành xây dựng kế hoạch năm học cho năm học mới.

3. Thời gian trả hồ sơ: 

4. Địa điểm trả hồ sơ: Phòng ĐT&CTSV.

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiệnThời gian (ngày làm việc)Biểu mẫu hướng dẫn
1. Kiểm tra tiến độ học tậpBộ phận kế hoạch và quản lý điểm thi Lập bảng theo dõi các học phần đã thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập cho các ngành học theo khóa ngành (lớp)20 ngàyBảng theo dõi tiến độ học tập
2. Dự kiến thời gian của năm họcBộ phận kế hoạch và quản lý điểm thi Xác định thời gian bắt đầu, kết thúc hoạt động giảng dạy và học tập cho học kỳ 1,2,301 ngàyBiểu đồ kế hoạch năm học
3. Dự kiến các học phần thuộc khối kiến thức Lý luận Chính trị cho các ngành học theo khóa (lớp)Bộ phận kế hoạch và quản lý điểm thi Lựa chọn, sắp xếp các học phần thuộc kiến thức Lý luận Chính trị vào các học kỳ cho các ngành học theo khóa (lớp) cho phù hợp 01 tuần 
4. Thống nhất thời gian Sinh viên năm thứ nhất học giáo dục Quốc phòng & An ninhBộ phận kế hoạch và quản lý điểm thiTrung tâm Giáo dục Quốc phòng, Đại học HuếLàm việc với Trung tâm giáo dục Quốc phòng, Đại học huế để thống nhất thời gian cụ thể Sinh viên năm thứ nhất học giáo dục Quốc phòng & An ninh01 ngàyBiên bản
5. Gửi thông báo cho các Khoa chuyên môn về việc xây dựng kế hoạch giảng dạy và học tập cho năm học mớiBộ phận kế hoạch và quản lý điểm thi 

Bộ phận kế hoạch và quản lý điểm thi sẽ gửi cho các Khoa chuyên môn các nội dung sau:

- Thông báo về việc xây dựng kế hoạch năm học;

- Bảng theo dõi tiến độ học tập các ngành học theo khóa (lớp);

- Bảng dự kiến các học phần thuộc khối kiến thức Lý luận chính trị

15 ngày 
6. Khoa chuyên môn dự kiến kế hoạch giảng dạy và học tập cho các khóa ngành (lớp)Khoa chuyên môn Khoa chuyên môn dựa trên bảng theo dõi tiến độ học tập của các khóa ngành và dự kiến các học phần thuộc khối kiến thức Lý luận Chính trị Bộ phận kế hoạch và quản lý điểm thi cung cấp sẽ bổ sung các học phần theo Chương trình vào kế hoạch các học kỳ cho phù hợp 
7.Thông tin phản hồi của khoa chuyên mônKhoa chuyên môn Khoa chuyên môn gửi dự kiến kế hoạch giảng dạy và học tập của các ngành học theo khoa (lớp) cho Bộ phận kế hoạch và quản lý điểm thi 
8, Tổng hợp dữ liệuBộ phận kế hoạch và quản lý điểm thi Trên cơ sở dự kiến Kế hoạch giảng dạy và học tập của cá Khoa chuyên môn, Bộ phận kế hoạch và quản lý điểm thi sẽ tổng hợp các môn học theo các học kỳ và dự kiến số nhóm cho các học phần10  ngày 
9, Tổ chức Hội nghị thông qua kế hoạch năm học mớiPhòng Đào tạo & CTSVCác đơn vị trong TrườngBáo cáo nội dung chính của dự kiến kế hoạch và tổng hợp các ý kiến đống góp để hoàn thiện và ban hành kế hoạch giảng dạy và học tập cho năm học mới01 buổiBiên bản
10. Ban hành kế hoạch giảng dạy và học tậpPhòng ĐT&CTSVCác đơn vị trong TrườngHoàn chỉnh, in ấn, công bố kế hoạch năm học07 ngày 
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01