Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH XÂY DỰNG, ĐIỀU HÀNH KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Mã quy trình QT_007_KHĐT
Đơn vị quản lý Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:41
Các biểu mẫu
Nội dung quy trình

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình:

Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 03 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo Vừa làm vừa học trình độ đại học;

Quyết định số 1005/QĐ-ĐHNL ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ Vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế;

Quyết định số 723/QĐ-ĐHNL ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

1. Người phụ trách: Nguyễn Xuân Cảnh,

ĐT: 0914313604,                   Email: nxcanh81@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại Phòng ĐT&CTSV

3. Thời gian trả hồ sơ:            05 ngày làm việc

4. Địa điểm trả hồ sơ: Phòng ĐT&CTSV

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiệnThời gian (ngày làm việc)Biểu mẫu hướng dẫn
1.Xây dựng kế hoạchPhòng ĐT&CTSVKhoa chuyên mônXây dựng kế hoạch năm họcTháng 3, 4 hàng năm 
2. Phân công giảng dạyKhoa chuyên môn, trợ lý giáo vụ khoaPhòng ĐT&CTSVPhân công giáo viên giảng dạyTháng 5 hàng năm 
3. Xếp thời khóa biểuPhòng ĐT&CTSVKhoa chuyên mônXếp thời khoa biểu giảng dạy và học tập. Công bố lịch giảng dạyĐầu mỗi học kỳ 
4. Điều hành giảng dạyPhòng ĐT&CTSVCán bộ giảng dạy được điều độngĐiều hành giảng dạyLịch giảng dạy 
5. Bố trí giáo viên đi dạyCán bộ giảng dạy được điều độngPhòng ĐT&CTSVGiáo viên viên nhận nhiệm vụ giảng dạyTrước lịch dạy học phần 5 ngày 
6. Thanh toán công tác phíPhòng ĐT&CTSVCán bộ giảng dạy được điều độngThanh toán chế độ cho giảng viên dạy ngoài Trường và công tác phí cho giáo viên trong TrườngKết thúc lịch giảng dạy của mỗi học phần 5 ngày 
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01