Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH THỐNG KÊ GIỜ GIẢNG

Mã quy trình QT_010_KHĐT
Đơn vị quản lý Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:42
Các biểu mẫu
Nội dung quy trình

Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên trường Đại học Nông Lâm theo quyết định số 1198/QĐ-ĐHNL ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm;

Quyết định số 517/QĐ-ĐHNL ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên Trường Đại học Nông Lâm;

Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế theo quyết định số: 723/QĐ-ĐHNL ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm.

  1. Người phụ trách: 

Đặng Văn Vinh         SĐT: 0979.229.787, email: dvvinh@huaf.edu.vn

Hoàng Hải Vân         SĐT: 0986.871.037, email: hoanghaivan@huaf.edu.vn

Nguyễn Xuân Cảnh  SĐT: 0914.313.604, email: nxcanh81@huaf.edu.vn;

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại  Phòng ĐT&CTSV     

3. Thời gian trả hồ sơ: 38 ngày

4. Địa điểm trả hồ sơ: Phòng ĐT&CTSV  

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiệnThời gian (ngày làm việc)Biểu mẫu hướng dẫn
1. Chuẩn bị danh sáchPhòng ĐT&CTSV Chuẩn bị danh sách các học phần và biểu mẫu gửi về các đơn vị05 ngày 
2. Giáo viên kê khai

- Khoa chuyên môn,

- Giáo viên

Phòng ĐT&CTSVKê khai các nội dung công việc theo danh sách Phòng ĐT&CTSV gửi05 ngày 
3. Tổng hợp lần 1Phòng ĐT&CTSVPhòng KT,BĐCLGD,TT&PCTổng hợp sơ bộ số liệu15 ngày 
4. Kiểm tra số liệu

- Khoa chuyên môn,

- Giáo viên

Phòng ĐT&CTSVChuyển số liệu cho Khoa chuyên mônvà giáo viên kiểm tra05 ngày 
5. Điều chỉnhPhòng ĐT&CTSV

- Khoa chuyên môn,

- Giáo viên

Điều chỉnh và kiểm tra số liệu phản hồi và tổng hợp số liệu.05 ngày 
6. Chốt số liệuPhòng ĐT&CTSVPhòng KT,BĐCLGD,TT&PCGửi bản thống kê giờ giảng cho các đơn vị03 ngày 
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01