Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH TỔ CHỨC GIẢNG DẠY CAO HỌC KHÓA MỚI

Mã quy trình QT_005_TSHTDN
Đơn vị quản lý Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:42
Các biểu mẫu
Nội dung quy trình

Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ.

Quyết định 2070/QĐ-ĐHH  ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Giám độc Đại học Huế về việc ban hành Quy định về đào tạo trình độ thạc sỹ tại Đại Học Huế.

Quyết định 571/QĐ-ĐHNL-ĐTSĐH ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về việc ban hành Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Quyết định 291/QĐ-ĐHNL  ngày 25 tháng 01 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về việc ban hành Chương trình khung đào tạo theo tín chỉ trình độ thạc sỹ theo Thông tư 15 của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

1. Người phụ trách: Hoàng Hải Vân          ĐT: 0986871037,

Email:  hoanghaivan@huaf.edu.vn, haivanhuaf@gmail.com.

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, địa điểm xử lý tại Phòng ĐT&CTSV.          

3. Thời gian trả hồ sơ:          Trong suốt quá trình đào tạo          

4. Địa điểm trả hồ sơ:          Phòng ĐT&CTSV

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiệnThời gian (ngày làm việc)Biểu mẫu hướng dẫn
Kế  hoạch giảng dạy toàn khóa học

- Phòng ĐT&CTSV,

- Khoa chuyên môn

 

- Cập nhật khung chương trình đào tạo cao học cho các ngành đào tạo (nếu có).

- Lập danh sách các học phần và giảng viên đảm nhận trong khóa học.

01 tháng trước khi thông báo nhập học 
Kế hoạch học tập năm họcPhòng ĐT&CTSV

- Khoa chuyên môn,

- Giảng viên đảm nhận

Xây dựng kế hoạch học tập trong năm học.01 tháng trước khi thông báo nhập học 
Tổ chức khai giảng khóa họcPhòng ĐT&CTSV 

- Tổ chức khai giảng lớp học, phân danh sách học viên đăng ký theo định hướng ứng dụng và nghiên cứu.

- Phổ biến kế hoạch học và các quy định về đào tạo sau đại học cho học viên.

Theo lịch Trường 
Chuẩn bị cơ sở vật chất Phòng TC, HC & CSVCPhòng ĐT&CTSVKiểm tra và bố trí phòng học, giảng đường, trang thiết bị học tập.Theo lịch Trường 
Xếp Thời khóa biểuPhòng ĐT&CTSV

- Khoa chuyên môn,

- Giảng viên đảm nhận

Mời giảng viên, Xếp Thời khóa biểu các lớp, theo dõi kiểm tra tình hình học tập của các lớp.Theo lịch Trường 
Thanh toán Phòng ĐT&CTSVPhòng KHTCThanh toán tiền giảng dạy (đối với Giáo viên mời giảng), tổng hợp giờ giảng cuối năm học (đối với giáo viên cơ hữu).Khi kết thúc năm học 
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01