Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC PHẦN, XỬ LÝ BÀI THI VÀ NHẬP ĐIỂM KẾT THÚC HỌC PHẦN SAU ĐẠI HỌC

Mã quy trình QT_006_TSHTDN
Đơn vị quản lý Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:42
Các biểu mẫu
Nội dung quy trình

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình:

Thông tư 07 /2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Thông tư 15 /2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ.

Quyết định 2070/QĐ-ĐHH  ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Giám độc Đại học Huế về việc ban hành Quy định về đào tạo trình độ thạc sỹ tại Đại Học Huế.

Quyết định 571/QĐ-ĐHNL-ĐTSĐH ngày 25 tháng 06 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về việc ban hành Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Quyết định 291/QĐ-ĐHNL  ngày 25 tháng 01 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về việc ban hành Chương trình khung đào tạo theo tín chỉ trình độ thạc sỹ theo Thông tư 15 của Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế.

1. Người phụ trách: Hoàng Hải Vân, Dương Viết Tân, Nguyễn Xuân Cảnh                ĐT: 0986871037, Email:  hoanghaivan@huaf.edu.vn, haivanhuaf@gmail.com.

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, địa điểm xử lý tại Phòng ĐT&CTSV.    

3. Thời gian trả hồ sơ:          Trong suốt quá trình đào tạo          

4. Địa điểm trả hồ sơ:          Phòng ĐT&CTSV

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiệnThời gian (ngày làm việc)Biểu mẫu hướng dẫn
Lập kế hoạch thi KTHP

Chuyên viên phụ trách KHĐT cao học

Phòng ĐT&CTSV

 Lập kế hoạch thi kết thúc học phần.01 tuần trước khi buổi thi bắt đầu 
Phân công cán bộ coi thiPhòng KT,ĐBCLGD, TT&PC

- Phòng ĐT&CTSV,

- Khoa chuyên môn

Phân công cán bộ coi thi.01 tuần trước khi buổi thi bắt đầu 
Tổ chức thi KTHPCán bộ coi thiPhòng KT,ĐBCLGD, TT&PC

Cán bộ coi thi nhận đề và giấy thi Phòng KT, ĐBCLGD, TT&PC.

Tổ chức thi.

15 phút trước khi buổi thi bắt đầu 
Nộp bài thiCán bộ coi thiPhòng ĐT&CTSVCán bộ coi thi ký trả bài thi.  
 Đánh phách và cắt phách bài thiPhòng ĐT&CTSV Đánh phách và cắt phách bài thi07 ngày sau khi lịch thi kết thúc 
Gửi bài thi cho cán bộ chấm thiPhòng ĐT&CTSVGiảng viênGửi bài thi cho giáo viên chấm03 ngày sau khi cắt phách bài thi 
Thu nhận bài thi sau khi chấmPhòng ĐT&CTSVGiảng viênThu nhận bài thi sau khi đủ 2 chữ ký của cán bộ chấm thi10 ngày sau khi gửi bài chấm thi 
Nhập điểm kết thúc học phầnPhòng ĐT&CTSV Ráp phách, nhập điểm vào phần mềm Quản lý giáo dục15 ngày sau khi gửi bài chấm thi 
In và lưu trữ bài thiPhòng ĐT&CTSV In bảng điểm và lưu trữ bài thi30 ngày sau khi gửi bài chấm thi 
Công bố kết quả điểm kết thúc học phầnPhòng ĐT&CTSV Công bố kết quả học tập45 ngày sau khi lịch thi kết thúc 
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01