Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH TỔ CHỨC BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI CAO HỌC

Mã quy trình QT_008_TSHTDN
Đơn vị quản lý Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:42
Các biểu mẫu
Nội dung quy trình

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình:

Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 04 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ.

Quyết định 2070/QĐ-ĐHH  ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Giám độc Đại học Huế về việc ban hành Quy định về đào tạo trình độ thạc sỹ tại Đại Học Huế.

Quyết định 571/QĐ-ĐHNL-ĐTSĐH ngày 25 tháng 06 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về việc ban hành Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Quyết định 291/QĐ-ĐHNL ngày 25 tháng 01 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về việc ban hành Chương trình khung đào tạo theo tín chỉ trình độ thạc sỹ theo Thông tư 15 của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

1. Người phụ trách: Hoàng Hải Vân         ĐT: 0986871037,     Email: hoanghaivan@huaf.edu.vn, haivanhuaf@gmail.com.

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, địa điểm xử lý tại Phòng ĐT&CTSV.          

3. Thời gian trả hồ sơ:          Trong suốt quá trình đào tạo          

4. Địa điểm trả hồ sơ:          Phòng ĐT&CTSV

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiệnThời gian (ngày làm việc)Biểu mẫu hướng dẫn
1. Ban hành QĐ hội đồng báo cáo tiến độ

- Phòng

ĐT&CTSV,

- Khoa chuyên môn

 Quyết định thành lập hội đồng đánh giá tiến độ.01 tuần trước khi hội đồng họp 
2. Họp hội đồngChủ tịch HĐPhòng ĐT&CTSVHọp hội đồng theo Quyết định.Theo lịch nhà trường 
3. Nộp báo cáo tiến độ 

Phòng

ĐT&CTSV

 Học viên nộp bản báo cáo tiến độ (theo đơn vị lớp).

Ngay sau

khi hội đồng kết thúc

 
4. Điều chỉnh trong quá trình thực tậpChủ tịch HĐ

Người hướng dẫn,

Phòng

ĐT&CTSV

Học viên làm đơn xin đổi tên đề tài (nếu có)01 tuần sau khi hội đồng họp 
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01