Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH TUYỂN SINH NGHIÊN CỨU SINH

Mã quy trình QT_010_TSHTDN
Đơn vị quản lý Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:42
Các biểu mẫu
QT_010_TSHTDN_BM01. Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và những môn bổ sung kiến thức cho nghiên cứu sinh;
QT_010_TSHTDN_BM02. Hồ sơ xét tuyển nghiên cứu sinh
Nội dung quy trình

Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Quyết định số 1695/QĐ-ĐHH ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

1. Người phụ trách: Dương Viết Tân;                     ĐT: 0907796386                 Email: duongviettan@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại  Phòng ĐT&CTSV

3. Thời gian trả hồ sơ:                      

4. Địa điểm trả hồ sơ:

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiệnThời gian (ngày làm việc)Biểu mẫu hướng dẫn

1. - Đăng ký chỉ tiêu, địa chỉ gửi thông báo tuyển sinh.

- Cập nhật danh mục ngành đúng, gần và các học phần bổ sung kiến thức (nếu có).

Phòng ĐT&CTSV

Khoa 

chuyên môn

- Đăng ký chỉ tiêu, địa chỉ gửi thông báo tuyển sinh.

- Cập nhật danh mục ngành đúng, gần và các học phần bổ sung kiến thức (nếu có).

Tháng 01QT_010_TSHTDN_BM01
2. ĐHH ra thông báo tuyển sinhĐại học Huế ĐHH ra thông báo tuyển sinhTháng 01 
3. Trường ra thông báo tuyển sinhPhòng ĐT&CTSV Trường ra thông báo tuyển sinh07 ngày sau khi có TB của ĐHH 
4. Quảng bá tuyển sinh: Website, gửi thông báo, phát và thu nhận hồ sơPhòng ĐT&CTSV

Khoa 

chuyên môn

Quảng bá tuyển sinh: Website, gửi thông báo, phát và thu nhận hồ sơ...Chậm nhất 30 ngày kể từ khi có thông báo 
5. Thí sinh nộp hồ sơ

Cá nhân 

thí sinh

Phòng ĐT&CTSVThí sinh nộp hồ sơCác ngày làm việc trong nămQT­­_010_TSHTDN_BM02
6. Xử lý hồ sơ, thành lập tiểu ban xét tuyểnPhòng ĐT&CTSV

Khoa 

chuyên môn

Xử lý hồ sơ, thành lập tiểu ban xét tuyển

07 ngày sau khi 

nhận hồ sơ

 
7. Tổ chức xét tuyểnĐại học Huế Tổ chức xét tuyển.Theo lịch ĐHH 
8. Gửi giấy báo trúng tuyển, nhập học và quyết định giao đề tài luận án và cử người hướng dẫnPhòng ĐT&CTSV Gửi giấy báo trúng tuyển, nhập học và quyết định giao đề tài luận án và cử người hướng dẫn15 ngày sau khi có giấy báo trúng tuyển 
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01