Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ CHUYÊN ĐỀ, TIỂU LUẬN TỔNG QUAN VÀ BÁO CÁO 6 THÁNG ĐỊNH KỲ

Mã quy trình QT_012_TSHTDN
Đơn vị quản lý Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:42
Các biểu mẫu
QT_012_TSHTDN_BM01. Hướng dẫn thủ tục bảo vệ chuyên đề nghiên cứu sinh
QT_012_TSHTDN_BM02. Hướng dẫn thủ tục báo cáo 6 tháng định kỳ nghiên cứu sinh
QT_012_TSHTDN_BM03. Đơn xin gia hạn cho nghiên cứu sinh
Nội dung quy trình

 Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình: 

Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 4 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Quyết định số 1695/QĐ-ĐHH ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

1. Người phụ trách: Dương Viết Tân;                     ĐT: 0907796386                 Email: duongviettan@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại  Phòng ĐT&CTSV

3. Thời gian trả hồ sơ:                      

4. Địa điểm trả hồ sơ:          

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiệnThời gian (ngày làm việc)Biểu mẫu hướng dẫn
1. NCS nộp đơn xin bảo vệ chuyên đềNCSPhòng ĐT&CTSVNCS nộp đơn xin bảo vệ chuyên đề QT_012_TSHTDN_BM01
2. Quyết định thành lập hội đồng đánh giá chuyên đề và tiểu luận tổng quan.Phòng ĐT&CTSVKhoa chuyên mônQuyết định thành lập hội đồng đánh giá chuyên đề và tiểu luận tổng quan.07 ngày sau khi nhận hồ sơ 
3. Tổ chức họp hội đồngPhòng ĐT&CTSV Tổ chức họp hội đồngTheo lịch hội đồng 
4. NCS nộp quyển chuyên đề sau chỉnh sửaNCSPhòng ĐT&CTSVNCS nộp quyển chuyên đề sau chỉnh sửa30 ngày sau khi hội đồng họp 
5. Thông báo kế hoạch báo cáo 6 tháng định kỳ và thành lập quyết định hội đồngPhòng ĐT&CTSV Thông báo kế hoạch báo cáo 6 tháng định kỳ và thành lập quyết định hội đồngTháng 6 và 12QT­­_012_TSHTDN_BM02
6. Tổ chức họp hội đồng báo cáo 6 tháng Phòng ĐT&CTSV Tổ chức họp hội đồng báo cáo 6 tháng Theo lịch hội đồng 
7. Nghiên cứu sinh làm đơn xin gia hạn thời gian (nếu có).NCSPhòng ĐT&CTSVNghiên cứu sinh làm đơn xin gia hạn thời gian (nếu có).6 tháng trước ngày hết hạnQT­­_012_TSHTDN_BM03
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01