Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH THAM GIA TUYỂN CHỌN NHIỆM VỤ KH&CN LIÊN KẾT THEO THÔNG BÁO CỦA TRƯỜNG

Mã quy trình QT_010_KHCN
Đơn vị quản lý Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:42
Các biểu mẫu
QT_010_KHCN_BM01. Bộ nhận diện của Trường
Nội dung quy trình

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình:

Quyết định số 87/QĐ-ĐHNL ngày 02/02/2021 về việc ban hành Quy định về Quản lý đề tài Khoa học và Công nghệ liên kết của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Quy trình này thực hiện theo Điều 9 Chương II, theo Quyết định số 87/QĐ-ĐHNL ngày 02/02/2021 về việc ban hành Quy định về Quản lý đề tài Khoa học và Công nghệ liên kết của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

1. Người phụ trách:  Lê Thị Thúy Hằng               Số điện thoại: 0234 3525049;     Email: lethithuyhang@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại  Phòng KH, HTQT&TTTV

3. Thời gian trả hồ sơ: Tối đa 02 ngày làm việc

4. Địa điểm trả hồ sơ: Phòng KH, HTQT&TTTV            

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiện

Thời gian

(ngày làm việc)

Biểu mẫu hướng dẫn
1. Thông báo tuyển chọn/xét chọn nhiệm vụ KHCNPhòng KH,HTQT&TTTV

- Các đơn vị toàn trường

- Đơn vị/Cá nhân  đề xuất

- Thông báo danh mục nhiệm vụ từ các cơ quan chủ quản

- Cá nhân/đơn vị đề xuất thành lập nhóm nghiên cứu và viết thuyết minh.

Theo thông báo của cơ quan chủ quảnBiểu mẫu theo Quy định của từng cơ quan chủ quản
2. Xác nhận hồ sơ tham gia tuyển chọn Cá nhân/đơn vị đề xuất

- Đơn vị chuyên môn liên quan

- Phòng KH,HTQT&TTTV

- Đơn vị/Cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng KH,HTQT&TTTV (lưu ý: phải có ký nháy của thủ trưởng đơn vị)

- Phòng KH,HTQT&TTTVtrình BGH ký, đóng dấu và lưu sổ văn bản.

02 ngày

 

 

 

 

 

3. Trả hồ sơ đề xuấtPhòng KH,HTQT&TTTVCá nhân/đơn vị đề xuất- Cá nhân/đơn vị đề xuất nhận Hồ sơ từ Phòng KH,HTQT&TTTV và tự  gửi đến đơn vị chủ quản.Giờ hành chính 
4. Báo cáo trước HĐ tuyển chọnCá nhân/đơn vị đề xuấtPhòng KH,HTQT&TTTV

- Cá nhân/đơn vị đề xuất có trách nhiệm báo cáo Thuyết minh theo yêu cầu của cơ quan chủ quản.

Lưu ý: trình chiếu PowerPoint theo bộ nhận diện của Trường

Theo thông báo của cơ quan chủ quảnQT_010_KHCN_BM01
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01