Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH KÝ BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã quy trình QT_015_KHCN
Đơn vị quản lý Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:42
Các biểu mẫu
QT_015_KHCN_BM01. Biểu mẫu biên bản ghi nhớ hợp tác (Tiếng Việt)
QT_015_KHCN_BM02. Biểu mẫu biên bản ghi nhớ hợp tác (Tiếng Anh)
Nội dung quy trình

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình:

Quyết định số 1389/QĐ-ĐHH ngày 10/07/2014 của Giám đốc Đại học Huế về việc quy định nhiệm vụ, quyên hạn của Đại học Huế, các trường Đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

Quyết định số 686/QĐ-ĐHH ngày 10/06/2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc Quy định quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Đại học Huế;

Quyết định số 87/QĐ-ĐHNL ngày 02 tháng 02 năm 2021 về việc ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên kết của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

1. Người phụ trách:  Trần Thị Quỳnh Tiến          ĐT: 0905862246    Email: tranthiquynhtien@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại  Phòng KH, HTQT&TTTV

3. Thời gian trả hồ sơ:04 ngày làm việc

4. Địa điểm trả hồ sơ: Phòng KH, HTQT&TTTV            

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiện

Thời gian

(ngày làm việc)

Biểu mẫu hướng dẫn
1. Tìm kiếm đối tácCá nhân/Đơn vị trực thuộc 

Các cá nhân, đơn vị tìm kiếm đối tác trong nước và quốc tế để ký kết hợp tác về nhiệm vụ KH&CN

 

  
2. Chuẩn bị MoU và tổ chức ký kếtPhòng KH,HTQT&TTTVCá nhân/Đơn vị liên quanPhòng KH,HTQT&TTTV tham mưu BGH và phối hợp với các đối tác để chuẩn bị MoU và tổ chức ký kết.3

QT_015_KHCN_BM01

QT_015_KHCN_BM02

3. Trả kết quả  

Sau khi ký kết, MoU được gửi:

- 01 bản gốc cho đối tác             

- 01 bản sao cho đơn vị

- 01 bản gốc cho Phòng KH,HTQT&TTTV 

- 01 bản sao cho Phòng KHTC để lưu trữ và làm các thủ tục liên quan.

1 
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01