Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC HUẾ

Mã quy trình QT_025_KHCN
Đơn vị quản lý Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:42
Các biểu mẫu
QT_025_KHCN_BM01. Mẫu 17 Bản nhận xét phản biện cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Huế
QT_025_KHCN_BM02. Mẫu 18 Phiếu đánh giá cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Huế
QT_025_KHCN_BM03. Mẫu 19 Biên bản họp hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Huế
QT_025_KHCN_BM04. Báo cáo sắp xếp theo Điều 26 của Quyết định số 1519/QĐ-ĐHH ngày 29/12/2017
Theo Phụ lục củaQuyết định số 1519/QĐ-ĐHH ngày 29/12/2017 về việc ban hành Quy định về Quản lý đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Huế của Giám đốc Đại học Huế. Các Thầy Cô truy cập theo đường link sau: https://hueuni.edu.vn/portal/vi/index.php/News/mot-so-bieu-mau-khoa-hoc-cong-nghe-pho-bien.html
- Bộ nhận diện của Trường (http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/DHNL-NDTH-1269)
Nội dung quy trình

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình:

Quyết định số 1519/QĐ-ĐHH ngày 29/12/2017 về việc ban hành Quy định về Quản lý đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Huế và Quyết định số 389/QĐ-ĐHH ngày 02/4/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Quản lý đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Huế 

Quy trình này thực hiện theo Điều 22 đến Điều 26 Chương IV theo Quyết định số 389/QĐ-ĐHH.

1. Người phụ trách:  Trần Phương Nhi      ĐT: 0906528687                  Email: tranphuongnhi@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại  Phòng KH, HTQT&TTTV

3. Thời gian trả hồ sơ: Thực hiện theo kế hoạch

4. Địa điểm trả hồ sơ:Phòng KH, HTQT&TTTV

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiện

Thời gian

(ngày làm việc)

Biểu mẫu hướng dẫn
1. Nộp hồ sơ đề nghị ra QĐ nghiệm thu cấp cơ sởChủ nhiệm đề tài

- Đơn vị chuyên môn liên quan

- Phòng KH,HTQT&TTTV

- Sau khi hoàn thành đề tài, chủ nhiệm nộp đến phòng KH,HTQT&TTTV hồ sơ xin nghiệm thu: báo cáo tổng kết đề tài, báo cáo tóm tắt, các sản phẩm theo thuyết minh được phê duyệt.

- Chủ nhiệm đề tài nộp danh sách giới thiệu Hội đồng nghiệm thu theo quy định (Danh sách này phải được đơn vị chuyên môn thông qua)

 QT_025_KHCN_BM04
2. Ra Quyết định nghiệm thu- Phòng KH,HTQT&TTTV

- BGH

-Chủ nhiệm đề tài

 

- Phòng TCHC&CSVC

- Phòng KH,HTQT&TTTVkiểm tra hồ sơ.

 

- Phản hồi và chỉnh sửa hồ sơ (nếu có)

- Chủ nhiệm nộp 07 báo cáo tổng kết và 07 báo cáo tóm tắt đề tài 

- Phòng KH,HTQT&TTTV dự thảo quyết định, trình ký quyết định.

- Phòng TCHC&CSVC đóng dấu, lấy số Quyết định nghiệm thu

05 ngày 

3. Tổ chức Hội đồng

 

Phòng KH,HTQT&TTTV

- Chủ nhiệm đề tài

- Các thành viên HĐ

- Đơn vị chuyên môn liên quan

- Phòng KH,HTQT&TTTV gửi hồ sơ cho các thành viên Hội đồnggồm:

- Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu

- Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt đề tài cho các thành viên Hội đồng

- Phiếu nhận xét phản biện cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp ĐHH

Trước ngày họp HĐ ít nhất 03 ngày làm việc

QT_025_KHCN_BM01

 

4. Họp Hội đồng khoa học cấp cơ sở Phòng KH,HTQT&TTTV

- Các thành viên HĐ;

- Chủ nhiệm và nhóm đề tài

- Đơn vị chuyên môn liên quan

 

- Họphội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp ĐHH theo Quyết định

 

01 ngày

QT_025_KHCN_BM02

QT_025_KHCN_BM03

 

5. Hoàn thiện báo cáo tổng kết và tóm tắt đối với đề tài xếp loại ‘Đạt’Chủ nhiệm và nhóm đề tài

- Các đơn vị chuyên môn liên quan

- Phòng KH,HTQT&TTTV

- Chủ nhiệm/nhóm đề tài có trách nhiệm hoàn thiện báo cáo tổng kết và tóm tắt theo yêu cầu của HĐ

 

Sau khi họp Hội đồngQT_025_KHCN_BM04
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01