Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH ĐỀ XUẤT, XÉT CHỌN ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ

Mã quy trình QT_028_KHCN
Đơn vị quản lý Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:42
Các biểu mẫu
QT_028_KHCN_BM01. Mẫu GV-01. Đề xuất NCKH cấp cơ sở
QT_028_KHCN_BM02. Mẫu GV-02. Phiếu xác định danh mục đề xuất ĐT NCKH cấp cơ sở
QT_028_KHCN_BM03. Mẫu GV-03. Biên bản xác định danh mục ĐT NCKH cấp cơ sở
QT_028_KHCN_BM04. Mẫu GV-04. Thuyết minh đề tài cấp cơ sở
Theo Phụ lục của Quyết định số 390/QĐ-ĐHNL ngày 28/5/2019 về việc ban hành Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Nội dung quy trình

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình:

Quyết định số 390/QĐ-ĐHNL ngày 28/5/2019về việc ban hành Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

1. Người phụ trách:  Trần :  Trần Thị Quỳnh Tiến          ĐT: 0905862246      Email: tranthiquynhtien@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: 8h00-10h00; 14h00-16h00 vào ngày thứ 2 đến thứ 6 tạiPhòng KH, HTQT&TTTV

3. Thời gian trả hồ sơ: tối đa 20 ngày làm việc

4. Địa điểm trả hồ sơ:Phòng KH, HTQT&TTTV             

Quy trình thực hiện
Các bước/quy trìnhĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiện

Thời gian

(ngày làm việc)

Biểu mẫu hướng dẫn

1. Thông báo đề xuất đề tài cấp cơ sở

 

Phòng KH,HTQT&TTTVCá nhân, đơn vị toàn trường- Phòng KH,HTQT&TTTV thông báo về việc phân bổ kinh phí thực hiện đề tài tới các đơn vị trước ngày 15/9Tháng 9 năm trước năm thực hiện đề tài 

2. Đề xuất đề tài cấp cơ sở

 

Chủ nhiệm đề tài viết đề xuất trên trang: http://qlkh.hueuni.edu.vn/Phòng KH,HTQT&TTTV- Đề xuất nội dung, mục tiêu, sản phẩm dự kiến, kinh phí của đề tài 05 ngày

QT_028_KHCN_BM01

 

3. Xác định danh mục à tuyển chọn thuyết minhđề tài cấp cơ sở

 

Hội đồng Khoa học và đào tạo các đơn vị,Chủ nhiệm đề tàiPhòng KH,HTQT&TTTV 

- Hội đồng Khoa học và đào tạo các đơn vị họp xét danh mục, thuyết minh của từng đề tài

Hồ sơ nộp về phòng KH,HTQT&TTTV gồm:

+ Danh mục đề tài (đã được Hội đồng Khoa học đơn vị thông qua)

+ Thuyết minh đề tài (03 bản gốc + 01 bản điện tử)

+ Biên bản đánh giá Thuyết minh + Biên bản tuyển chọn

10 ngày

QT_028_KHCN_BM02 QT_028_KHCN_BM03 QT_028_KHCN_BM04

 

4. Phê duyệt danh mụcPhòng KH,HTQT&TTTVHội đồng Khoa học và đào tạo các đơn vị; Chủ nhiệm đề tài

1. Nhận hồ sơ ở bước 3

2.  Kiểm tra, xử lý hồ sơ

3. Phản hồi và tiếp nhận phản hồi với chủ nhiệm nhiệm vụ (nếu có)

4. Dự thảo Quyết định; Danh mục đề tài phê duyệt;

5. Trình ký Quyết định, Danh mục đề tài phê duyệt;

6. Trình ký thuyết minh được phê duyệt

7. Trả hồ sơ cho đơn vị (Quyết định phê duyệt, 02 bản thuyết minh)

15 ngày 
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01