Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO TRONG NƯỚC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Mã quy trình QT_046_KHCN
Đơn vị quản lý Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:42
Các biểu mẫu
QT_046_KHCN_BM01. Tờ trình xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo.
QT_046_KHCN_BM02. Danh sách đại biểu tham dự.
QT_046_KHCN_BM03. Chương trình hội nghị, hội thảo.
QT_046_KHCN_BM04. Báo cáo kết quả hội nghị, hội thảo.
Nội dung quy trình

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình:

Quyết định số 20/ QĐ-HĐĐH ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế;

Quyết định số 07/QĐ - HĐĐH ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng Đại học Huế về việc sửa đổi , bổ sung một số điều Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế.

1. Người phụ trách:  Trần Thị Quỳnh Tiến          ĐT: 0905862246    Email: tranthiquynhtien@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại  Phòng KH, HTQT&TTTV

3. Thời gian trả hồ sơ: 30 ngày làm việc

4. Địa điểm trả hồ sơ: Phòng KH, HTQT&TTTV

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiện

Thời gian

(ngày làm việc)

Biểu mẫu hướng dẫn
1. Đề xuất nhu cầuCá nhân/ đơn vị 

Cá nhân/ đơn vị hoàn thiện hồ sơ gửi phòng KH,HTQT&TTTV.

Các văn bản liên quan gồm:

Tờ trình (theo mẫu).

Danh sách đại biểu tham dự (theo mẫu).

Chương trình hội nghị, hội thảo(theo mẫu).

Ít nhất 30 ngày trước ngày tổ chức hội nghị, hội thảo

QT_046_KHCN_BM01

QT_046_KHCN_BM02

QT_046_KHCN_BM03

2. Tiếp nhận, xử lý hồ sơPhòng KH,HTQT&TTTV 

1. Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ 

2. Soạn thảo và trình kýQuyết định thành lập Ban tổ chức hội nghị, hội thảo và Quyết định tổ chức hội nghị, hội thảo.

3. Gửi Quyết định đến cá nhân, đơn vị liên quan.

03 ngày 
3. Tổ chức hội nghị, hội thảoBan tổ chức Ban tổ chức chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý nội dung, tài liệu và thủ tục tài chính liên quan đếntổ chức hội nghị, hội thảo.  
4. Báo cáo kết quảBan tổ chức 

Đơn vị chủ trì phải gửi báo cáo kết quả hội nghị, hội thảo(theo mẫu) cho phòng   KH,HTQT&TTTV trong vòng 01 tuần sau khi kết thúc hội nghị, hội thảo .

 

01 tuần kể từ ngày kết thúc hội nghị, hội thảoQT_046_KHCN_BM04
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01