Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH XÁC NHẬN NHẬP TÀI LIỆU VÀO PHÒNG KHOA HỌC, HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ THÔNG TIN THƯ VIỆN

Mã quy trình QT_006_TTTV
Đơn vị quản lý Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:42
Các biểu mẫu
QT_006_TTTV_BM01. Mẫu bổ sung thông tin tài liệu (gồm Giáo trình, sách tham khảo, luận án...)
QT_006_TTTV_BM02. Mẫu xác nhận nhập tài liệu vào thư viện
Nội dung quy trình

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình:

Căn cứ Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

Quy chế, nội quy hoạt động thư viện Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

1. Người phụ trách:   Nguyễn Thị Như     ĐT: 0397 281 068    Email: nguyenthinhu@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại  Phòng KH, HTQT&TTTV (Nhà làm việc số III)

3. Thời gian trả hồ sơ: 06 ngày làm việc

4. Địa điểm trả hồ sơ: Phòng KH, HTQT&TTTV (Nhà làm việc số III)

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiện

Thời gian

(ngày làm việc)

Biểu mẫu hướng dẫn
1.Tác giả có nhu cầu làm giấy xác nhậnTác giả (Chủ biên hoặc đồng chủ biên) Tác giả chuẩn bị tài liệu nộp (Giáo trình, bài giảng, luận án, sách tham khảo…) mang đến phòng KH, HTQT&TTTV, Tầng 1 tòa nhà III.

Từ thứ 2 đến thứ 6

 

 

2.Tác giả và cán bộ xác nhận số lượng nộp.

 

- Chuyên viên phụ trách phòng KH, HTQT&TTTV

- Tác giả

 - Xác nhận lại số lượng nộp.

Từ thứ 2 đến thứ 6

 

 
3.Tác giả dịch thuật một số nhan đề nước ngoài ra Tiếng Việt.Tác giả - Dịch thuật nhan đề, một số thông tin biên mục…

Từ thứ 2 đến thứ 6

 

QT_006_TTTV_BM01
4.Nộp file mềmTác giả - Tác giả nộp file mềm PDF, là file đã chỉnh sửa cuối cùng sau khi in qua địa chỉ email: thuvien@huaf.edu.vn  
5. Xử lý nghiệp vụ, in, ký và đóng dấu giấy xác nhận Chuyên viên phụ trách phòng KH, HTQT&TTTV- Phòng TC, HC&CSVC (bộ phận Văn thư)

- Xử lý thông tin, in 03 (bản) theo mẫu.

- Trình ký cán bộ phụ trách, tác giả hoặc chuyên viên đóng dấu tại Văn thư Trường.

 QT_006_TTTV_BM02
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01