Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH LÀM THẺ ĐA NĂNG SINH VIÊN, BẢNG TÊN CBGV TẠI PHÒNG KHOA HỌC, HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ THÔNG TIN THƯ VIỆN

Mã quy trình QT_007_TTTV
Đơn vị quản lý Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:42
Các biểu mẫu
QT_007_TTTV_BM01. Phiếu đăng ký làm thẻ đa năng
QT_007_TTTV_BM02. Danh sách xác nhận đã nhận thẻ đa năng
Nội dung quy trình

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình:

Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

Quy chế, nội quy hoạt động thư viện Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

1. Người phụ trách:   Nguyễn Thị Như     ĐT: 0397 281 068    Email: nguyenthinhu@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại Phòng KH, HTQT&TTTV (Nhà làm việc số III)

3. Thời gian trả hồ sơ: 06 ngày làm việc

4. Địa điểm trả hồ sơ: Phòng KH, HTQT&TTTV (Nhà làm việc số III)

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiện

Thời gian

(ngày làm việc)

Biểu mẫu hướng dẫn
  1. Cá nhân đề xuất nhu cầu
Sinh viên, học viên, CBVC, giảng viên

- Phòng TC, HC&CSVC:Cung cấp mã cán bộ

- Phòng ĐT&CTSV: Cung cấp danh sách học viên, mã sinh viên, ảnh cá nhân.

 

Cá nhân có nhu cầu cung cấp thông tin, ảnh cá nhân (họ tên, ngày sinh, lớp,khóa, ngành đào tạo…)

 

Từ thứ 2 đến thứ 6

 

QT_007_TTTV_BM01
  1. Xử lý nghiệp vụ, in ấn
Chuyên viên phụ trách phòng KH, HTQT&TTTV 

- Xử lý dữ liệu in

- Thiết kế phần mềm in

- Xử lý phôi in và in thẻ

Từ thứ 2 đến thứ 6

 

 
3.Nhận thẻ Sinh viên, học viên, CBVC, giảng viên... đã đăng ký nhu cầu 

- Nhận và ký xác nhận đã nhận thẻ vào giấy xác nhận, nộp lệ phí (nếu có).

- Báo cáo, thống kê và lưu hồ sơ.

Từ thứ 2 đến thứ 6

 

QT_007_TTTV_BM02
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01