Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH KHẢO SÁT NGƯỜI HỌC SẮP TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ TOÀN KHÓA HỌC

Mã quy trình QT_002_BĐCLGD
Đơn vị quản lý Phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:42
Các biểu mẫu
QT_002_BĐCLGD_BM01. Phiếu khảo sát người học sắp tốt nghiệp đánh giá toàn khóa học
Nội dung quy trình

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình:

Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 03 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 05 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học;

Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Cục Quản lý chất lượng về Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học; 

Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Cục Quản lý chất lượng về Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục đại; 

1. Người phụ trách: 

- Châu Võ Trung Thông (Phụ trách chính)    ĐT: 0962000951     Email: chauvotrungthong@huaf.edu.vn

- Nguyễn Chánh Bảo Nhật                             ĐT: 0915460434     Email: nguyenchanhbaonhat@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Hoạt động khảo sát tiến hành theo học kỳ cuối đối với sinh viên cuối khóa. Phương thức: trực tuyến. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phần mềm Quản lý giáo dục / Phòng KT,BĐCLGD,TT&PC             

3. Thời gian tiến hành: 28 ngày kể từ ngày kết thúc đợt khảo sát. Bắt đầu 07 ngày trước khi sinh viên nhận đề tài báo cáo/khóa luận tốt nghiệp. Thời gian Kết thúc: Ngày cuối cùng của đợt thi dành cho sinh viên cuối khóa/ ngày cuối cùng của bảo vệ khóa luận.

4. Địa điểm trả hồ sơ: Trên phần mềm Quản lý giáo dục, phân hệ Đánh giá học phần. / Phòng KT,BĐCLGD,TT&PC

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiện

Thời gian

(ngày làm việc)

Biểu mẫu hướng dẫn
1. Thiết kế mẫu phiếu khảo sát, thiết lập hoạt động khảo sát trên phần mềmPhòng KT,BĐCLGD, TT&PCPhòng KH, HTQT &TTTVXác định mục khảo sát/thu thập thông tin phản hồi các bên liên quan và đối tượng khảo sát02 ngàyQT_002_BĐCLGD_BM01
2. Lựa chọn đối tượng khảo sát và thêm vào hoạt động khảo sát trên phần mềmPhòng KT,BĐCLGD, TT&PCPhòng KH, HTQT &TTTVThêm các đối tượng khảo sát:01 ngày 
3. Trả lời phiếu khảo sátNgười họcPhòng KT,BĐCLGD, TT&PC; các Giảng viênNgười học trả lời phiếu khảo sát trên tài khoản cá nhân91 ngày 
4. Thống kê kết quả trả lời và gửi báo cáoPhòng KT,BĐCLGD, TT&PCPhòng KH, HTQT &TTTVXuất báo cáo thống kê kết quả trả lời; gửi báo cáo cho Đại học Huế28 ngày kể từ ngày có quyết định tốt nghiệp đợt 1 
5. Sử dụng thông tin kết quả khảo sát để cải tiến chất lượng hoạt động của Khoa và TrườngCác đơn vị trong trườngPhòng KT,BĐCLGD, TT&PCNhà trường,  Khoa, Phòng xem kết quả trả lời/góp ý về các mảng công việc được khảo sát thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để cải tiến chất lượng.30 ngày kể từ ngày gửi kết quả 
6. Lưu trữ dữ liệu làm minh chứngPhòng KT,BĐCLGD, TT&PC; Bộ môn; KhoaPhòng KH, HTQT &TTTVLưu trữ dữ liệu trên phần mềm Quản lý giáo dục; Lưu trữ dữ liệu trên tài khoản cá nhân của GV, Trưởng Bộ môn, Trưởng khoa.07 ngày kể từ ngày hoàn thành và gửi báo cáo 
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01