Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN CẤP CƠ SỞ

Mã quy trình QT_013_TSHTDN
Đơn vị quản lý Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:42
Các biểu mẫu
QT_013_TSHTDN_BM01. Hướng dẫn thủ tục trước bảo vệ luận án cấp cơ sở
QT_013_TSHTDN_BM02. Danh sách giới thiệu hội đồng các cấp
QT_013_TSHTDN_BM03. Bản nhận xét luận án tiến sĩ cấp cơ sở
QT_013_TSHTDN_BM04. Bản giải trình luận án tiến sĩ cấp cơ sở
QT_013_TSHTDN_BM05. Hướng dẫn thủ tục sau bảo vệ luận án cấp cơ sở
Nội dung quy trình

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình: 

Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 4 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Quyết định số 1695/QĐ-ĐHH ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

1. Người phụ trách: Dương Viết Tân;                     ĐT: 0907796386                 Email: duongviettan@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại  Phòng ĐT&CTSV

3. Thời gian trả hồ sơ:                      

4. Địa điểm trả hồ sơ:

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiệnThời gian (ngày làm việc)Biểu mẫu hướng dẫn
1. NCS nộp hồ sơ đăng ký trước khi bảo vệ luận án cấp cơ sởNCSPhòng ĐT&CTSVNCS nộp hồ sơ đăng ký trước khi bảo vệ luận án cấp cơ sởĐúng theo hạn quy định

QT_013_TSHTDN_BM01

QT_013_TSHTDN_BM02

2. Quyết định thành lập hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở

 

Phòng ĐT&CTSV

- Khoa chuyên môn,

- Phòng KHTC

Quyết định thành lập hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở07 ngày sau khi nhận hồ sơ 
3. Gửi giấy mời và luận án đến thành viên hội đồngPhòng ĐT&CTSV Gửi giấy mời và luận án đến thành viên hội đồngÍt nhất 15 ngày trước khi hội đồng tổ chức 
4. Thành viên hội đồng gửi kết quả nhận xétThành viên HĐPhòng ĐT&CTSVThành viên hội đồng gửi kết quả nhận xét07 ngày trước khi hội đồng tổ chứcQT­­_013_TSHTDN_BM03
5. Gửi giấy mời tham dự buổi tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩPhòng ĐT&CTSV Gửi giấy mời tham dự buổi tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ07 ngày trước khi hội đồng tổ chức 
6. Đăng thông tin bảo vệ lên website trường.Phòng ĐT&CTSVPhòng KH, HTQT&TTTVĐăng thông tin bảo vệ lên website trường.07 ngày trước khi hội đồng tổ chức 
7. Hội đồng đánh giá cấp cơ sở tiến hành họpChủ tịch hội đồngPhòng ĐT&CTSVHội đồng đánh giá cấp cơ sở tiến hành họpSớm nhất 25 ngày và chậm nhất 03 tháng sau khi có quyết định 
8. NCS chỉnh sửa luận án theo ý kiến hội đồngNCSPhòng ĐT&CTSVNCS chỉnh sửa luận án theo ý kiến hội đồngChậm nhất 90 ngày kể từ ngày hội đồng tổ chứcQT­­_013_TSHTDN_BM04
9. NCS nộp hồ sơ sau khi bảo vệ luận án cấp cơ sởNCSPhòng ĐT&CTSVNCS nộp hồ sơ sau khi bảo vệ luận án cấp cơ sởChậm nhất 90 ngày kể từ ngày hội đồng tổ chứcQT­­_013_TSHTDN_BM05
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01