Chi tiết quy trình

QUY TRÌNH KÉO DÀI THỜI GIAN LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN

Mã quy trình QT_010_TCNS
Đơn vị quản lý Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất
Cấp độ phục vụ 2
Tình trạng Hiện hành
Cập nhật lúc 2022-11-09 17:19:41
Các biểu mẫu
QT_010_TCNS_BM01. Đơn đề nghị kéo dài thời gian làm việc
QT_010_TCNS_BM02. Biên bản họp bộ môn.
QT_010_TCNS_BM03. Tờ trình của khoa về việc kéo dài thời gian làm việc
Nội dung quy trình

QT_010_TCNS. QUY TRÌNH KÉO DÀI THỜI GIAN LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN

Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình: 

Quyết định số 20/QĐ-HĐĐH ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế và Quyết định số 07/QĐ-HĐĐH ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng Đại học Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế;

Quyết định số 1743/QĐ-ĐHH ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên đủ tuổi nghỉ hưu và 

Quyết định số 1368/QĐ-ĐHNL ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về việc ban hành quy định kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên đủ tuổi nghỉ hưu Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế;

Quyết định số 2121/QĐ-ĐHH ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc ban hành Quy định chế làm việc của giảng viên Đại học Huế.

1. Người phụ trách:      Đinh Thị Song Thủy       Email:  dinhsongthuy@huaf.edu.vn

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 tại  Phòng TC,HC&CSVC

3. Thời gian trả hồ sơ:                      05 ngày làm việc

4. Địa điểm trả hồ sơ:          Phòng TC,HC&CSVC

Quy trình thực hiện
Các bướcĐơn vị/Cá nhân thực hiệnĐơn vị/Cá nhân thực hiện phối hợpNội dung thực hiện

Thời gian

(ngày làm việc)

Biểu mẫu hướng dẫn
1. Cá nhân đề xuất nhu cầu và hoàn thành hồ sơViên chức, người lao độngĐơn vị quản lý viên chức, người lao động

Cá nhân hoàn thiện hồ sơ, gửi Bộ môn/Khoa,

Hồ sơ gồm:

1.Đơn đề nghị kéo dài thời gian làm việc.

2. Phiếu khám sức khỏe.

4. Quyết định bổ nhiệm chức danh giảng viên cao cấp.

6. Quyết định kéo dài thời gian làm việc những lần trước (nếu có).

 QT_010_TCNS_BM01. 
2.Họp Bộ môn (toàn thể) xem xét, đánh giáCác Bộ mônGiảng viên có nhu cầu và đủ điều kiện kéo dàiBộ môn họp xem xét, đánh giá ý kiến và hoàn thành biên bản họp   QT_010_TCNS_BM02. 
3. Họp Khoa xem xét, đánh giáBan chủ nhiệm khoa, chi ủy, Chủ tịch Công đoàn bộ phậnGiảng viên có nhu cầu và đủ điều kiện kéo dàiKhoa họp xem xét, đánh giá, lấy ý kiến bằng phiếu kín. Những trường hợp đạt kết quả 70% trở lên ý kiến đồng ý đề nghị kéo dài thời gian làm việc thì khoa làm tờ trình và gửi Phòng TC,HC&CSVC (kèm theo hồ sơ cá nhân). QT_010_TCNS_BM03. 
4. Tiếp nhận và xử lý hồ sơPhòng TC,HC&CSVC;Các khoaPhòng TC,HC&CSVC tiếp nhận, xử lý hồ sơ và Trình Đảng ủy xem xét, kết luận.03 ngày làm việc 

5.Lấy ý kiến trong Đảng ủy

 

Đảng ủy

 

Phòng TC,HC&CSVCLấy ý kiến (bằng phiếu kín) trong đảng ủy. Những trường hợp đạt kết quả 50% trở lên ý kiến đồng ý đề nghị kéo dài thời gian làm việc thì Phòng TC,HC&CSVC hoàn thiện hồ sơ và Trình Đại học Huế xem xét, quyết định.  
6.Trình Đại học Huế xem xét, quyết địnhĐại học HuếPhòng TC,HC&CSVCPhòng TC,HC&CSVC hoàn thiện hồ sơ và Trình Đại học Huế xem xét, ban hành quyết định.  
Thông tin khác
Nộp hồ sơ
© Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Xây dựng và phát triển bởi nhóm nghiên cứu theo đề tài DHL2022-PB-01